Hvem er

FN Byens Skoletjeneste, YOUNG, har eksisteret siden 2017. Vi underviser grundskolen og ungdomsuddannelserne i FN’s arbejde og Verdensmålene.

I begyndelsen tilbød vi udelukkende besøg i FN Byen, men har løbende udvidet vores tilbud til også at rejse ud og undervise skoleklasser rundt omkring i Danmark én gang om måneden.

Undervisningskonsulenterne i FN Byen brænder for at gøre elever klogere på blandt andet FN’s arbejde og Verdensmålene, men de har vidt forskellige baggrunde for at gøre det. Herunder kan du læse, hvad der fik dem på sporet af jobbet i FN og hvad der driver dem.

Uge Sex FN Byen

Nicole

Ansat i YOUNG i januar 2019. Uddannet Cand.Scient. i biologi fra Københavns Universitet, 2011.

Nicole har arbejdet med formidling siden hun som ung lavede frivilligt arbejde i Amazonasregnskoven. Siden da har hun arbejdet med formidling i mange forskellige sammenhænge, blandt andet som gymnasielærer og som formidler på Danmarks Akvarium og Den Blå Planet. I forbindelse med sit speciale om klimaforandringers påvirkning på regnskoven arbejdede hun igen i Amazonas, og blev derigennem ekstra bevidst om, at klima- og miljøproblemer er globale og at løsningerne kræver internationale samarbejder. Nicole elsker at undervise børn og vække deres begejstring for problemløsning, og gøre store, og ofte uoverskuelige emner, tilgængelige for selv de helt yngste.

Uge Sex FN Byen

Anna K.

Ansat i YOUNG i januar 2019. Uddannet cand.scient. i humanfysiologi fra Københavns Universitet i 2015.

Anna har arbejdet i mange år som underviser på især efterskoler og højskoler. Det ligger hende derfor meget nært ikke bare at snakke om almen dannelse men i endnu højere grad global dannelse. Anna er uddannet BSs. i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet samt cand.scient. I Humanfysiologi fra Københavns Universitet. Med denne baggrund synes Anna især det er spændende at lege og bevæge sig til viden om Verdensmålene.

Bror

Ansat i YOUNG siden maj 2022.

Bror har med sit sjove navn og sine ustoppelige talegaver været i en masse formidlingspositioner gennem sit liv. Før han kom til FN, har han som engelsklærer på STX lært uddannelsesverdenen og sin målgruppe at kende. Før det arbejdede Bror fire sæsoner som turistguide i København, hvor han har vist Danmark fra sine bedste sider, om det var i bus, til båds eller til fods. Bror brugte sin studietid på engelsk, arabisk og en kandidat ved navn Tværkulturelle Studier. Her boede han bl.a. i Egypten, hvilket med hans uddannelse har givet ham et godt udgangspunkt for at tale om nogle af hans yndlingsemner såsom kultur, global ulighed, magtrelationer og ikke mindst: FN’s Verdensmål.  

Naja

Ansat i YOUNG i oktober 2023. Uddannet i journalistik fra Syddansk Universitet.

“Jeg synes, det vigtigste er, at tungt og kompliceret stof er til at forstå for alle. Det praktiserer jeg både på vores sociale medier, men det er bestemt også udgangspunktet for undervisningen.”

 

Naja har arbejdet med kommunikation på et kommunikationsbureau, i Udenrigsministeriet og på to danske repræsentationer i USA, bl.a. den danske ambassade i Washington D.C. Hun har også boet i Tyskland og studeret dokumentarfilm. Naja vil gerne fremme nysgerrighed ved at prøve at formidle viden om vores verdenssamfund, så det bliver nært og vedrørende for den enkelte elev.

Nicolai

Ansat i YOUNG i januar 2024. Uddannet i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet.

“Det vigtigste for mig er at skabe håb og modet til at handle hos de unge. Det gør jeg ved at stræbe efter en nærværende og konstruktiv-optimistisk undervisning som tager udgangspunkt i, hvor eleverne er, og at der altid er håb for fremtiden.”

Nicolai har været efterskolelærer og musiklærer gennem en årrække, og arbejdet med unge menneskers personlig udvikling i mere end 7 år. For Nicolai er en nysgerrighed på menneskers udvikling og læring helt centralt. Det er ifølge Nicolai vigtigere end nogensinde, at vi arbejder med en global- og bæredygtig dannelse for i højere grad at blive bevidste verdensborgere. 

Victoria

Ansat som studentermedhjælper i YOUNG siden august 2023. Victoria er i gang med en kandidat i samfundsfag med sidefag i dansk på Københavns Universitet.

Victoria har en bred erfaring i formidling til børn og unge fra rollen som gymnastikinstruktør i den lokale forening, undervisning i grundskolen og til Nordgrønland, hvor hun har undervist på STX. For Victoria er det vigtigste, at det stof hun formidler er relaterbart for eleverne. Det mener hun gøres gennem elevinddragelse, plads til spørgsmål og gennem konkrete eksempler fra hverdagen. Ved at gøre store, uoverskuelige problemstillinger konkrete og virkelige bliver de pludseligt også vigtigere for eleverne – og så går de forhåbentlig fra undervisningen med en lyst til selv at engagere sig i at gøre noget for at udbrede og opnå FN’s verdensmål!

Martha

Ansat som studentermedhjælper i YOUNG siden august 2023. Ved siden af arbejdet i YOUNG studerer Martha en bachelor i socialvidenskab.

Gennem hendes studietid på RUC har Martha arbejdet på en række forskellige projekter, der alle på hver sin måde har haft til formål at undersøge uligheder i samfundet – det være sig lokalt, nationalt eller globalt.

En del af studietiden har hun tilbragt på udvekslingsophold i Sydtyskland, hvor studierne særligt fokuserede på komparativ socialpolitik og klimasociologi.

Martha har desuden suppleret sin studietid med en årrække som pædagogmedhjælper i en børnehave, hvor hun for alvor har fundet sin begejstring for arbejdet med børn og opnået forståelse for vigtigheden af at inddrage dem. Derfor er det for Martha vigtigt i hendes undervisning, at skabe et trygt rum for eleverne, hvor de kan mærke at deres inputs er værdsatte, når vi sammen taler om vigtige og svære emner. 

Augusta

”Jeg brænder for formidling og elsker at lære fra mig. For mig er det vigtigt, at undervisning har en reflekterende og nysgerrig tilgang med plads til undren og spørgsmål. Derfor er det afgørende at kunne formidle i alle øjenhøjder, så alle kan være med til at undre sig.”

Ansat som studentermedhjælper i YOUNG siden februar 2024. Augusta er i gang med en bachelor i statskundskab på Københavns Universitet.

Augusta har arbejdet med formidling i mange år som svømmetræner både for børn og voksne samt undervist i grundskolen. Hun interesserer sig for global politik, specielt med fokus på dynamikkerne bag kollektivt samarbejde mellem stater samt vestens forhold til Kina, hvor hun var på udveksling i 2018. Ifølge Augusta er det væsentligt både at forstå, reflektere over og fremhæve FN’s betydningsfulde arbejde.

Saber (orlov)

Ansat i YOUNG i februar 2018. Uddannet cand.merc.emf i økonomisk markedsføring fra Copenhagen business school, 2011.

Saber har arbejdet med kommunikation i den private sektor, inden han tilsluttede sig skoletjenesten. Han synes, at det er sjovt at undervise elever i folkeskolen. Derfor har han i en årrække også arbejdet frivilligt på en lektiecafe, hvor han både har hjulpet børn med at læse deres første bøger, og assisteret større elever med at lave projektopgaver. Saber synes det er vigtigt, at eleverne blive mødt i øjenhøjde, derfor vil de altid blive inddraget i undervisningen, og opfordret til at stille spørgsmål.

Anna C. (orlov)

Ansat i YOUNG i januar 2017. Kandidat i international virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet, 2016.

Anna var med til at starte FN Byens skoletjeneste i 2017, da hun sammen med én anden fik opgaven at finde en måde at formidle FN, udviklingssamarbejde og Verdensmålene til danske skoleelever. Anna har blandt andet erfaring fra Udenrigsministeriet og FN, og har tidligere arbejdet med at formidling til børn og unge i både Danmark, Frankrig og Kina. De sprogbarrierer, som Anna kunne opleve i mødet med børn fra andre kulturer, var med til at præge udformningen af skolebesøgende i FN Byen, hvor der er fokus på læring gennem aktive øvelser, og i mindre grad gennem tale.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Young-logo-w-tagline.gif

 

YOUNG
FN Byen
Marmorvej 51
2100 København Ø
E-mail: young@uncity.dk

Scroll to Top
Scroll til toppen