Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er FN’s centrale organ. Her giver hver af FN’s 193 medlemsstater udtryk for sit syn på en given sag.

På generalforsamlingen vedtager medlemsstaterne resolutioner. I resolutioner tilkendegiver staterne holdninger til bestemte emner og opfordringer til hinanden. Resolutionerne er ikke bindende, men de har alligevel stor betydning, fordi generalforsamlingen repræsenterer verdenssamfundets stemme og dermed den internationale, offentlige mening.

Alle FN’s medlemsstater har en plads i Generalforsamlingen. Hver stat er repræsenteret af en delegation bestående af flere personer. Delegationen ledes normalt af en diplomat med rang af ambassadør.

Hvert år i september mødes medlemsstaterne i New York til den årlige generalforsamling og generelle debat, som mange statsoverhoveder deltager i og behandler.

Den årlige samling begynder med den generelle debat, hvor statsoverhoveder eller højtstående medlemmer af staternes regeringer hver holder en tale.

Den generelle debat afsluttes med en diskussion af sagerne i Generalforsamlingens seks faste hovedkomiteer. De diskuterer for eksempel spørgsmål om nedrustning og international sikkerhed, økonomi eller sociale, menneskelige og kulturelle spørgsmål.

Generalforsamlingen vælger hvert år en præsident, der sidder i embedet i et år.

Læs mere om generalforsamlingen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen