Jobmuligheder

Der findes mange måder at arbejde for FN på afhængigt af individuelle kvalifikationer og erhvervserfaring. FN og de mange programmer, bureauer og tilknyttede arbejdsgrupper planlægger, organiserer og udfører en række aktiviteter og opgaver. FN har derfor brug for medarbejdere med forskellige uddannelser og erfaringer.

Find ledige stillinger og praktikophold i FN Byen herunder.

FN rekrutterer blandt andet til følgende områder: administration, statistik, social udvikling, information, bibliotekskendskab, jura, økonomi, sprog, programmering osv. Uanfægtet af professionel kategori forventes der, at fuldtidsansatte kan tale et andet sprog ud over engelsk. Sekretariatets arbejdssprog er engelsk og fransk. FN’s officielle sprog er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

FN’s arbejdsstyrke består af forskellige personalekategorier. Inden for hver kategori er der forskellige niveauer, der afspejler stigende ansvarsniveauer og krav.

P og D-personale
International Professionals – P- og D-personale – er internationalt rekrutteret FN-personale. I løbet af deres karriere i FN, kommer de til at arbejde på forskellige stationer i hele verden.

General Staff
G-personale er lokalt rekrutteret FN-personale, der arbejder på et lokalt eller regionalt kontor. G-tjenester er som regel såkaldte supporttjenester såsom administration, teknisk support og datastøtte, viceværtopgaver og personaleadministration. G-personale udfører dog ofte også mere udfordrende opgaver f.eks. inden for kommunikation eller it.

UNICEF Viet Nam
© UNICEF Viet Nam.

Frivillige i FN
Hvert år vælger op til 8.000 kvalificerede og erfarne kvinder og mænd fra omkring 160 forskellige lande at arbejde frivilligt for FN under det såkaldte United Nations Volunteers (UNV) programme. De frivillige hjælper FN med bl.a. at fremme fred, reagere på katastrofer og opbygge bæredygtige levevilkår i mere end 130 forskellige lande. At være frivillig i UNV er ikke en karriere, idet man er begrænset til otte års tjeneste.

Fredsbevarende arbejde
FN’s fredsbevarende operationer er et redskab for FN til løsning og forebyggelse af konflikter. Beslutningen om en fredsbevarende operation træffes af FN’s Sikkerhedsråd. FN’s fredsbevarende arbejde inkluderer både civilt og militært personale.  Kravene varierer, men du skal have et godt helbred og være parat til at arbejde under vanskelige og til tider farlige forhold.

Læs mere om karrieremuligheder og ansøgningsprocesser i FN her.

Læs mere om praktikophold og programmer for unge medarbejdere her. 

Find ledige stillinger i FN Byen her.

Scroll to Top
Scroll til toppen