UN Women

UN Women (FN’s organisation for ligestilling og forbedring af kvinders forhold) støtter FN’s medlemsstater i deres arbejde for ligestilling mellem kønnene og for at styrke kvinders rettigheder. UN Women blev grundlagt for at fremskynde piger og kvinders fremskridt og hermed imødekomme deres behov verden over. Agenturet koordinerer og fremmer også FN-systemets arbejde med at fremme ligestilling mellem kønnene.

UN Women støtter FN’s medlemslande, når de sætter globale standarder for opnåelse af ligestilling mellem kønnene. Agenturet arbejder desuden sammen med regeringer og civilsamfundet om at udarbejde love, politikker, programmer og tjenester, der er nødvendige for at sikre, at standarderne implementeres effektivt og hermed gavner kvinder og piger over hele verden.

Agenturet arbejder globalt for at gøre visionen om verdensmålene til virkelighed for kvinder og piger. UN Women står bag kvinders lige deltagelse i alle aspekter af livet og fokuserer primært på fire nøgleområder:

· Ledelse og politisk deltagelse

· Økonomisk styrkelse og selvstændighed

· Kønsbaseret vold

· Fred og sikkerhed og humanitær handling

UN Women’s nordiske kontor ligger i FN Byen.

UN Women i FN Byen
UN Women’s nordiske kontor er placeret i FN Byen i København. Kontoret arbejder med ressourcemobilisering og strategiske partnerskaber i Norden for at mobilisere partnere til at engagere sig i, og finansiere, UN Women’s arbejde med ligestilling mellem kønnene.

Kontorets nøglerolle er at fungere som et bindeled mellem de nordiske regeringer, embedsmænd og beslutningstagere såvel som UN Women’s nordiske nationale komiteer. Kontoret koordinerer også samarbejdet med den private sektor, Nordisk Ministerråd, medierne, civilsamfundet og de andre FN-agenturer, som har base i København.

Scroll to Top
Scroll til toppen