Det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC)

Det økonomiske og sociale råd (ECOSOC) arbejder med tre forskellige aspekter af bæredygtig udvikling: økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter.

ECOSOC er en central platform til at fremme debat og innovativ tænkning, skabe konsensus og koordinere bestræbelserne på at opnå internationalt vedtagne udviklingsmål. Rådet er også ansvarlig for opfølgningen på større FN-konferencer og topmøder.

Rådet beskæftiger sig blandt andet med økonomiske udfordringer som handel, transport og industrialisering, sociale spørgsmål om kvinders rettigheder, racediskrimination og social velfærd, samt emner der vedrører miljø og fødevarer.

54 af FN’s medlemsstater er medlemmer af ECOSOC. Pladserne i Rådet er baseret på geografi: 14 er reserveret til afrikanske stater, 11 til asiatiske stater, seks til østeuropæiske, 10 til latinamerikanske og caribiske samt 13 til vesteuropæiske og andre stater.

Du kan finde de nuværende medlemmer her. Medlemmerne vælges af Generalforsamlingen for tre år ad gangen, og rådet samles årligt.

Det daglige arbejde i ECOSOC

Underkommissioner i ECOSOC arbejder inden for tre aspekter: økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter.

ECOSOC’s arbejde er så omfattende, at Rådet har været nødsaget til at nedsætte en række kommissioner, der beskæftiger sig med hvert sit område. Nogle af disse er for eksempel Kommissionen for Menneskerettigheder, Kommissionen for Social Udvikling og Kommissionen vedrørende Kvinders Status.

Rådet bygger sit arbejde på anbefalinger fra disse kommissioner og fra FN’s særorganisationer, underorganisationer og programmer.

Derudover samarbejder ECOSOC med NGO’er, der kan få en såkaldt konsultativ status til Rådet. Disse NGO’er deltager i møder og bidrager til arbejdet i Eådet.

Rådet afholder en fire uger lang session hvert år i juli, som skifter mellem at finde sted i henholdsvis New York og Genève.

Læs mere om ECOSOC her.

Main Organs

Scroll to Top
Scroll til toppen