Om FN

De Forenede Nationer (FN) er en international organisation med 193 medlemslande. FN repræsenterer ikke en enkelt nation eller regering – organisationen repræsenterer hele verden.

FN blev grundlagt i 1945 efter Anden Verdenskrig og er forpligtet til at opretholde fred og sikkerhed, udvikle venskabelige forbindelser mellem verdens lande og skabe en bedre fremtid for mennesker og planeten.

FN kan handle på en lang række problematikker på grund af sin unikke internationale karakter og de beføjelser, der ligger i dets grundlæggende Charter. FN udgør et forum for sine 193 medlemsstater til at udtrykke deres synspunkter gennem, blandt andet, de seks hovedorganer nedenfor.

Klik på navnene for at læse mere.

General Assembly

er FN’s vigtigste deliberative, politiske beslutningstagning og repræsentative organ. Alle 193 medlemslande i FN er repræsenteret i generalforsamlingen, hvilket gør det til det eneste FN-organ med universel repræsentation.

Security Council

har under FN-charteret det primære ansvar for opretholdelsen af international fred og sikkerhed. Det har 15 medlemmer – 5 faste og 10 ikke-permanente medlemmer.

ECOSOC

er det vigtigste organ for koordinering, politisk gennemgang, politisk dialog og anbefalinger om økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål samt implementering af internationalt vedtagne udviklingsmål.

er oprettet for at give internationalt tilsyn med tillidsområder, der er underlagt syv medlemslandes administration, og sikre, at der blev taget passende skridt til at forberede dem til selvstyre og uafhængighed.

er De Forenede Nationers vigtigste retlige organ. Dets sæde er ved Fredspaladset i Haag. Det er den eneste af de seks hovedorganer i FN, der ikke er placeret i New York.

består af generalsekretæren og titusinder af internationale FN-medarbejdere, der udfører FN’s daglige arbejde som mandat fra generalforsamlingen og organisationens andre vigtigste organer.

FN-systemet består af over 30 specialiserede agenturer og associerede organisationer med forskellige mandater, der arbejder inden for en bred vifte af grundlæggende spørgsmål; fra bæredygtig udvikling, miljøspørgsmål og international sundhed til beskyttelse af flygtninge, nødhjælp, terrorbekæmpelse og fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og mange flere.

I dag er FN’s arbejde opdelt i fem områder:

  • Opretholdelse af international fred og sikkerhed
  • Beskyttelse af menneskerettigheder
  • Levering af humanitær hjælp
  • Fremme af bæredygtig udvikling
  • Opretholdelse af international ret

Hvis du leder efter mere information om FN’s historie, dets mandat og arbejde, kan du besøge FN’s hovedside her.

Scroll to Top
Scroll til toppen