Sikkerhedsrådet

Sikkerhedsrådet har det primære ansvar for opretholdelsen af international fred og sikkerhed.

Rådet blev oprettet for at sikre verdensfred. Sikkerhedsrådet behandler kun spørgsmål vedrørende fred og sikkerhed, modsat eksempelvis Generalforsamlingen, hvor medlemslande kan drøfte alle problematikker.

Rådet har 15 medlemmer, og hvert medlem har en stemme. I henhold til De Forenede Nationers pagt, FN-charteret, er alle medlemsstater forpligtet til at overholde afgørelser besluttet af Sikkerhedsrådet.

Fem af Rådets medlemmer er permanente: Frankrig, Kina, Rusland, Storbritanien og USA. Generalforsamlingen vælger de resterende ti medlemsstater i perioder på to år. Geografiske overvejelser overvejes, når der vælges medlemsstater til Sikkerhedsrådet. Medlemmerne skiftes til at være formand for Sikkerhedsrådet i en måned ad gangen.

En repræsentant for hvert af Rådets medlemmer skal til enhver tid være til stede i FN’s hovedkvarter, så Sikkerhedsrådet kan mødes når som helst, når behovet opstår.

Sikkerhedsrådet på arbejde

Sikkerhedsrådet går forrest ved at fastlægge eksistensen af trusler mod freden eller handlinger af fjendtlig karakter. Rådet opfordrer parterne i en tvist til at bilægge den på en fredelig måde og anbefaler metoder til justering eller vilkår for bilæggelse.

I nogle tilfælde kan Sikkerhedsrådet ty til indførelse af sanktioner eller endda tillade brug af magt til opretholdelsen eller genoprettelsen af international fred og sikkerhed.

Når en klage vedrørende en trussel mod fred indbringes for Rådet, er Rådets første handling normalt at anbefale parterne at forsøge at nå til enighed på fredelige måder. Rådet kan:

 • opstille principper for en sådan aftale;
 • foretage efterforskning og mægling, i nogle tilfælde;
 • sende en mission;
 • udpege særlige udsendinge eller;
 • anmode Generalsekretæren om at bruge sine kontorer til at opnå en fredelig løsning på tvisten.

Når en tvist fører til fjendtligheder, er Rådets primære interesse at bringe dem til ophør hurtigst muligt. I så fald kan Rådet:

 • udstede våbenhvile-direktiver, der kan hjælpe med at forhindre en eskalering af konflikten;
 • sende militære observatører eller en fredsbevarende styrke for at hjælpe med at mindske spændinger, adskille modsatrettede styrker og skabe en ro, hvori fredelige bosættelser kan søges.;

Ud over dette kan Rådet vælge håndhævelsesforanstaltninger, herunder:

 • økonomiske sanktioner, våbenembargoer, økonomiske sanktioner og begrænsninger og rejseforbud;
 • afbrydelse af diplomatiske forbindelser;
 • blokade;
 • eller endda kollektiv militær handling.

En stor bekymring er at fokusere indsatser på de ansvarlige for den politik eller praksis, som er blevet fordømt af det internationale samfund, og samtidig minimere effekterne af de foranstaltninger, der er truffet på bekostning af andre dele af befolkningen og økonomien.

Du kan læse mere om Sikkerhedsrådet på dets officielle hjemmeside her.

Scroll to Top
Scroll til toppen