FN’s Forvaltningsråd

FN’s Forvaltningsråd blev oprettet i 1945 for at give internationalt tilsyn for 11 såkaldte Trust Territories – områder, der på det tidspunkt blev administreret af syv medlemsstater.

Rådet blev oprettet for at sikre, at der blev taget de rette skridt mod at forberede territorierne, så disse kunne opnå selvstyre og uafhængighed.

I 1994 havde alle områderne opnået selvstyre eller uafhængighed.

FN’s Forvaltningsråd suspenderede sine operationer den 1. november 1994, en måned efter Palaus uafhængighed.

Ved en beslutning, der blev vedtaget den 25. maj 1994, ændrede Rådet sin forretningsorden for at ophæve forpligtelsen til at mødes hvert år og besluttede i stedet at mødes efter behov. Dette enten ved Rådets beslutning, formandens beslutning eller efter anmodning fra et flertal af dets medlemmer, Generalforsamlingen eller Sikkerhedsrådet.

Læs mere om FN’s Forvaltningsråd her.

Scroll to Top
Scroll til toppen