FN's hovedorganer

Der er seks hovedorganer i FN-systemet.

Hovedorganerne i FN er generelforsamlingen, sikkerhedsrådet, det økonomiske og sociale råd, FN’s forvaltningsråd, den internationale domstol og sekretariatet.

Alle organene blev etableret i 1945, da FN blev grundlagt.

er FN’s vigtigste deliberative, politiske beslutningstagende og repræsentative organ. Alle 193 medlemslande i FN er repræsenteret i Generalforsamlingen, hvilket gør det til det eneste FN-organ med universel repræsentation.

har under FN-charteret det primære ansvar for opretholdelsen af international fred og sikkerhed. Rådet har 15 medlemmer – fem permanente og 10 ikke-permanente medlemmer.

er det vigtigste organ for koordinering, politisk gennemgang, politisk dialog og anbefalinger vdr. økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål samt implementering af internationalt vedtagne udviklingsmål.

er oprettet for at føre internationalt tilsyn med såkaldte Trust Territories, der var underlagt syv medlemslandes administration, og sikre, at der blev taget de rette skridt til at forberede områderne til selvstyre og uafhængighed.

er De Forenede Nationers vigtigste dømmende organ. Dets sæde er ved Fredspaladset i Haag i Holland. Det er det eneste af de seks hovedorganer i FN, der ikke er placeret i New York i USA.

består af Generalsekretæren og titusinder af internationale FN-medarbejdere, der udfører FN’s daglige arbejde med mandat fra generalforsamlingen og organisationens andre vigtigste organer.

Scroll to Top
Scroll til toppen