Økonomiske og Sociale Råd 2019-10-15T13:29:25+00:00
 • Kommissionen for menneskerettigheder
 • Kommissionen vedrørende narkotika
 • Kommissionen for social udvikling
 • Kommissionen for befolkning og udvikling
 • Kommissionen vedrørende kvinders status
 • Den statistiske kommission
 • Kommissionen for kriminalitetsforebyggelse og retfærdighed
 • Kommissionen for bæredygtig udvikling
 • Kommissionen om videnskab og teknologi for udvikling

Derudover findes der regionale kommissioner, der beskæftiger sig med specifikke problemer i de forskellige geografiske områder. Disse er:

 • ECA, Den økonomiske kommission for Afrika
 • ECE, Den økonomiske kommission for Europa
 • ECLAC, Den økonomiske kommission for Latinamerika og Caribien
 • ESCAP, Den økonomiske og sociale kommission for Asien og Stillehavsområdet
 • ESCWA, Den økonomiske og sociale kommission for det vestlige Asien

ECOSOC bygger sit arbejde på ovennævnte kommissioners anbefalinger og på baggrund af anbefalinger fra FN’s særorganisationer, underorganisationer og programmer. Ofte resulterer det i nye projekter og programinitiativer.

Yderligere information kan findes på ECOSOCs hjemmeside.

FNs Hovedorganer