Hvad er Verdensmålene?

I 2015 blev verdens ledere enige om 17 mål, der skal føre os mod en bæredygtig fremtid.

Med verdensmålene skal vi blandt andet afskaffe fattigdom, mindske madspild og sikre god uddannelse til alle.

Alle Verdensmålene

Alle verdensmålene
Verdensmålene anerkender at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde hænger tæt sammen.

Historien bag Verdensmålene

Når man er 193 lande, der skal mødes og aftale, hvad man skal arbejde for, er der mange forskellige idéer. Der er forskellige idéer om, hvilke udfordringer landene står overfor, og hvad man gerne vil løse. Derfor lavede FN-landene en plan. De kaldte det The United Nations Millenium Development Goals (MDG), og de blev offentliggjort med start i 2000. Medlemslandene skrev under på, at de hver især ville hjælpe med at opnå 8 udvalgte mål inden 2015. Landene ville blandt andet arbejde for at bekæmpe fattigdom, sult, sørge for at flere kunne komme i skole, og at færre blev smittet med HIV/AIDS.

Selvom det lød som en svær udfordring, så blev denne indsats den hidtil mest succesfulde fattigdomsbekæmpelse i historien. Efter 15 år kunne man se, hvordan det målrettede arbejde stort set var lykkedes over hele kloden. Derfor besluttede man sig for at sætte nogle nye mål.

Man startede allerede i 2012, hvor man indsamlede viden og meninger. Mere end ti millioner mennesker udfyldte fx. spørgeskemaer om, hvilke udfordringer de mente skulle være i fokus. Til sidst kom vi frem til en plan med mål, som man skulle nå indenfor 15 år. De blev kaldt The Sustainable Development Goals (SDG’er) – på dansk Verdensmålene. Verdensmålene er landenes plan for at gøre fremtiden mere bæredygtig. Alle mål har et fokus, og under hvert mål er der delmål. Delmålene beskriver, hvad vi helt konkret skal løse af udfordringer. Der er sat en deadline i 2030.

Verdensmålene er for alle. For hver en person og hvert et land kan bidrage til en bæredygtig fremtid.

Spørgsmål og svar om Verdensmålene

Fik du ikke svaret på dine spørgsmål?

Verdensmålene er 17 konkrete mål (og 169 delmål), som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene blev først skabt ved en FN konference i Rio de Janeiro i 2012. Formålet var at udforme nogle universelle mål, der kunne tackle de miljømæssige, politiske og økonomiske udfordringer, hele verden står over for.

Man spurgte også ti millioner mennesker om, hvilke udfordringer de synes, verden skulle løse.

FN's Verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på et FN topmøde i New York den 25. september 2015.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Så kontakt os her:

YOUNG
FN Byens skoletjeneste
FN Byen
Marmorvej 51
2100 København Ø
E-mail: young@uncity.dk
Scroll to Top
Scroll til toppen