Brugsbetingelser

Ved brugen af dette websted accepteres følgende vilkår og betingelser:

(a) De Forenede Nationer vedligeholder dette websted (“webstedet”) som stilles til rådighed for dem, der vælger at tilgå webstedet (“brugere”). Oplysningerne præsenteret heri er kun til informativt formål. De Forenede Nationer giver brugerne tilladelse til at besøge webstedet og downloade og kopiere oplysninger, dokumenter og materialer (samlet, “materialer”) fra webstedet til brugerens personlige, ikke-kommercielle brug uden nogen ret til at videresælge eller omfordele dem eller at indsamle eller oprette afledte værker derfra, underlagt nedenstående vilkår og betingelser og også underlagt mere specifikke begrænsninger, der kan gælde for specifikt materiale på dette websted.

(b) De Forenede Nationer administrerer dette websted. Alt materiale på dette websted fra De Forenede Nationer vises underlagt de nuværende vilkår og betingelser.

(c) Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er resultaterne, fortolkningerne og konklusionerne, der er udtrykt i materialet på dette websted, de forskellige FN-medarbejdere, konsulenter og rådgivere til De Forenede Nationers sekretariat, der udarbejdede arbejdet, og det repræsenterer ikke nødvendigvis synspunkterne fra De Forenede Nationer eller dets medlemsstater.

Ansvarsfraskrivelse
Materiale, der leveres på dette websted leveres “som det er” uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, inklusiv, uden begrænsning, garantier for salgsbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. De Forenede Nationer giver specifikt ingen garantier eller erklæringer om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne materialer. De Forenede Nationer tilføjer, ændrer, forbedrer eller opdaterer med jævne mellemrum materialet på dette websted uden varsel. De Forenede Nationer er under ingen omstændigheder ansvarlige for tab, skader, ansvar eller udgifter, der er påført eller som der er blevet lidt, som hævdes at være forårsaget af brugen af dette websted, inklusiv, uden begrænsning, enhver fejl, udeladelse, afbrydelse eller forsinkelse med respekt dertil. Brugen af dette websted er på brugerens eget ansvar. Under ingen omstændigheder, herunder men ikke begrænset til uagtsomhed, er De Forenede Nationer eller dets tilknyttede selskaber ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller følgeskader, selvom De Forenede Nationer er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

Brugeren anerkender og accepterer, at De Forenede Nationer ikke er ansvarlige for nogen brugeres adfærd.

Dette websted kan indeholde rådgivning, udtalelser og udsagn fra forskellige informationsudbydere. De Forenede Nationer repræsenterer eller støtter ikke nøjagtigheden eller pålideligheden af rådgivning, udtalelse, erklæring eller anden information leveret af nogen informationsudbyder, nogen brugere af dette websted eller nogen anden person eller enhed. Tilliden til sådanne råd, udtalelser, erklæringer eller andre oplysninger skal også ske på brugerens egen risiko. Hverken De Forenede Nationer eller dets tilknyttede selskaber eller nogen af deres respektive agenter, medarbejdere, informationsudbydere eller indholdsudbydere er ansvarlige over for nogen brugere eller nogen andre for unøjagtighed, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, ændring af eller brug af indhold heri eller for dets rettidighed eller fuldstændighed, og de skal heller ikke holdes ansvarlige for manglende ydeevne, computervirus eller kommunikationslinjefejl, uanset årsag eller for eventuelle skader deraf.

Som en betingelse for brug af dette websted, accepterer brugeren at skadesløse De Forenede Nationer og dets tilknyttede virksomheder fra og mod enhver handling, krav, tab, skader, forpligtelser og udgifter (inklusiv rimelige advokatsalær), der opstår som følge af brugerens brug på dette websted, inklusive, uden begrænsning, ethvert krav, der hævder fakta, at hvis det er sandt, ville det udgøre et brud fra brugerens side på disse vilkår og betingelser. Hvis brugeren er utilfreds med noget materiale på dette websted eller nogen af dets vilkår og betingelser for brug, er brugerens eneste og eksklusive middel at ophøre med at bruge webstedet.

Dette websted kan indeholde links og referencer til tredjepartswebsteder. De linkede sider er ikke under kontrol af De Forenede Nationer, og De Forenede Nationer er ikke ansvarlige for indholdet på et linket websted eller noget link indeholdt i et linket websted. De Forenede Nationer leverer kun disse links som en bekvemmelighed, og medtagelsen af et link eller en reference betyder ikke, De Forenede Nationers godkendelse af det linkede websted.

Hvis dette websted indeholder opslagstavler, chatrum, adgang til mailinglister eller andre besked- eller kommunikationsfaciliteter (samlet “fora”), accepterer brugeren kun at bruge forummet til at sende og modtage meddelelser og materiale, der er korrekt og relateret til bestemt forum. Som et eksempel og ikke som en begrænsning accepterer brugeren, at når han eller hun bruger et forum, skal han eller hun ikke gøre noget af det følgende:


(a) Ærekrænke, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænke andres juridiske rettigheder (såsom privatlivets fred og reklame);

(b) Offentliggøre, poste, distribuere eller formidle ærekrænkende, krænkende, uanstændigt, uanstændigt eller ulovligt materiale eller information;

(c) Uploade eller vedhæfte filer, der indeholder software eller andet materiale, der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af rettigheder til privatlivets fred og omtale), medmindre brugeren ejer eller kontrollerer rettighederne hertil eller har modtaget alt samtykke hertil, som det kræves af loven;

(d) Uploade eller vedhæfte filer, der indeholder vira, beskadigede filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige driften af en andens computer;

(e) Slette eventuelle forfatterattributter, juridiske meddelelser eller proprietære betegnelser eller etiketter i enhver fil, der uploades;

(f) Forfalske oprindelsen eller kilden til software eller andet materiale indeholdt i en fil, der uploades;

(g) Annoncere eller tilbyde at sælge varer eller tjenester eller gennemføre eller videresende undersøgelser, konkurrencer eller kædebreve eller downloade enhver fil, der er indsendt af en anden bruger af et forum, som brugeren ved eller med rimelighed burde vide, ikke kan distribueres lovligt i sådan måde.

Brugeren anerkender, at alle fora og diskussionsgrupper er offentlige og ikke private kommunikationer. Desuden anerkender brugeren, at chats, opslag, konferencer, e-mails og anden kommunikation fra andre brugere ikke er godkendt af De Forenede Nationer, og at sådan kommunikation ikke betragtes som gennemgået, screenet eller godkendt af De Forenede Nationer. De Forenede Nationer forbeholder sig retten til af enhver grund og uden varsel at fjerne alt indhold fra de fora, der modtages fra brugerne, inklusiv uden begrænsning e-mail og opslagstavler.

De viste grænser og navne og betegnelserne på de geografiske kort på dette websted betyder ikke officiel godkendelse eller accept fra De Forenede Nationer.

Bevarelse af immuniteter
Intet heri udgør eller betragtes som en begrænsning af eller afkald på De Forenede Nationers privilegier og immuniteter, som specifikt er forbeholdt.

Generelt
De Forenede Nationer forbeholder sig eneret til efter eget skøn at ændre, begrænse eller afbryde webstedet eller ethvert materiale i enhver henseende. De Forenede Nationer er ikke forpligtet til at tage hensyn til brugerens behov i forbindelse hermed.

De Forenede Nationer forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte enhver bruger adgang til dette websted eller enhver del deraf uden varsel.

Intet afkald fra De Forenede Nationers side er på nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser bindende, undtagen som beskrevet skriftligt og underskrevet af den behørigt bemyndigede repræsentant.


Scroll to Top
Scroll til toppen