UNHCR: Bedre forhold og mindre overfyldte lejre skal være del af katastrofeindsatsen i modtagecentrene på de græske øer

Geneve, 28 September 2020

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, opfordrer til hurtig handling for at forbedre forholdene og sikre humane løsninger for asylansøgere i modtagelsescentrene på de græske øer, herunder det nye midlertidige nødcenter på Lesbos.

I kølvandet på brandene, der ødelagde Moria-centret på Lesbos og tvang 12.000 mænd, kvinder og børn på gaden, har Grækenlands regering hurtigt mobiliseret den græske hær og sine humanitære partnere til at oprette nødfaciliteter for at give husly til de mange hjemløse. Omkring 9.400 af de asylansøgere, der blev hjemløse efter brandene, opholder sig nu i det regeringsdrevne nødcenter, der blev etableret i løbet af få dage. Flere hundrede af de mest sårbare er blevet overført til sikre boliger på øen eller flyttet til fastlandet.

Alle partnere, der er involveret i indsatsen på Lesbos, inklusiv nationale og lokale ngo’er, har arbejdet døgnet rundt for at sikre, at alle asylansøgere og flygtninge øjeblikkeligt har modtaget hjælp, husly og nødhjælpspakker.

UNHCR understreger dog det presserende behov for at finde passende løsninger for asylansøgere, som har levet under uacceptable forhold på de græske øer alt for længe.

”Begivenhederne i Moria tydeliggjorde det mangeårige behov for at adressere den usikre situation for tusinder af mennesker på øerne og fremskynde en sikker og ordentlig overførsel til mere passende boliger på fastlandet,” siger UNHCR’s repræsentant i Grækenland, Philippe Leclerc.

”Det er afgørende at sætte ind med en omfattende respons i stedet for kortsigtede indsatser. Det vil sige at sikre passende modtagelsesforhold, adgang til retfærdige og hurtige asylprocedurer, integrationsmuligheder for dem, der får asyl, og hurtig tilbagesendelse af dem, der ikke har behov for international beskyttelse. Hvis ikke alle disse kriterier bliver tilstrækkeligt inddraget i vores respons, vil vi uundgåeligt opleve flere situationer, som den i Moria.”

UNHCR glæder sig over de fremskridt, der er sket, med overflytning af uledsagede børn fra De Ægæiske Øer til fastlandet. Det samme gælder for de græske myndigheders forpligtelse til hurtigst muligt at overføre anerkendte flygtninge og asylansøgere, der allerede har tilladelse til at forlade øerne.

UNHCR anslår, at der tilsammen er mindst 4.000 mennesker på de græske øer, herunder næsten 2.000 på Lesbos alene, som er berettigede til at blive overført til fastlandet øjeblikkeligt. Deres overførsel vil være et vigtigt skridt til at forbedre forholdene i de overfyldte modtagelsescentre på øerne.

Asylprocesserne skal genoptages på Lesbos med overholdelse af alle procedurer for at facilitere en hurtig og ordentlig overflytning af flere asylansøgere fra øen.

For at afhjælpe de overfyldte centre og fremskynde overflytningerne skal modtagekapaciteten på fastlandet styrkes. UNHCR appellerer til de græske myndigheder om at øge antallet af opholdssteder på fastlandet med støtte fra EU-Kommissionen.

UNHCR opfordrer endvidere europæiske lande til fortsat at støtte Grækenland med at tilbyde modtagelse af de mest sårbare asylansøgere og anerkendte flygtninge. Ligeledes må det være en prioritet at finde politiske tiltag, der faciliterer langsigtet integration og muligheder for at etablere en ny tilværelse for anerkendte flygtninge i Grækenland.

I tæt samarbejde med UNHCR og andre humanitære aktører arbejder de nationale myndigheder på Lesbos på at forbedre forholdene i det midlertidige nødcenter, herunder sikring af sundheds-, vand-, sanitets- og hygiejnefaciliteter.

Den fortsatte Covid-19-testning af alle, der får adgang til det nye nødcenter, har pr. 24. september påvist omkring 250 smittetilfælde. Ifølge de græske sundhedsmyndigheder er alle smittede sat i karantæne sammen med deres familiemedlemmer. Tilstrækkelig lægehjælp og adgang til ordentlige vand-, sanitets- og hygiejnefaciliteter er derfor endnu mere kritisk og nødvendig.

For at imødegå snarligt køligere vejrforhold planlægger UNHCR som en midlertidig foranstaltning at levere isoleringssæt og træpaller til familierne, der opholder sig i telte.

UNHCR står klar til fortsat at støtte Grækenland i denne komplekse, men håndtérbare situation.

UNHCR’s opfordringer kommer efter lanceringen af EU-Kommissionens pagt om migration og asyl, som indeholder en række lovgivningsmæssige forslag om EU’s tilgang til migration og asyl. UNHCR har sammen med vores søsteragentur IOM opfordret til en principiel og fælles tilgang til europæisk migrations- og asylpolitik. Der er relativt få nye ankomster af flygtninge og migranter til Europa, hvilket gør situationen håndtérbar. Nu er tiden inde til, at EU-landene bevæger sig væk fra en krise- og ad hoc-tilgang til en mere omfattende, velforvaltet og forudsigelig strategi for at adressere migrationen – både inden for og uden for EU.

Læs artiklen her.

2020-10-05T16:41:21+00:00