Udviklingsminister Rasmus Prehn deltager i debat om fødevaresikkerhed og fred

København, 16. august 2019 

Udviklingsminister Rasmus Prehn debatterer sammen med FN’s World Food Programmes (WFP) Assistant Executive Director Ute Klamert, om hvordan fødevareassistance kan bidrage til skabelse af fred. Det sker den 23. august i FN Byen i København og i forbindelse med WFP’s fotoudstilling ”Faces of Hunger & Conflict”.

Antallet af konflikter stiger. I dag lever anslået to milliarder mennesker i skrøbelige og konfliktramte dele af verden. Der er flere kriser, som rammer flere mennesker og som varer længere end for et årti siden. Væbnet konflikt er den mest afgørende forhindring for opnåelsen af verdensmål 2, Stop Sult. Der er derfor et klart og presserende behov for at ændre den måde, organisationer som WFP arbejder på i disse kontekster. For – én gang for alle – at gøre en ende på nøden i verden og for at støtte FN’s Generalsekretærs dagsorden om varig fred.

Debatten, som arrangeres i samarbejde mellem Det Udenrigspolitiske Selskab og WFP, stiller spørgsmålet: hvordan kan fødevareassistance støtte fredsopbyggelse? Udviklingsminister Rasmus Prehn og WFP’s Assistant Executive Director Ute Klamert får selskab af Direktør for Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Dan Smith og Direktør for Det Udenrigspolitiske Selskab, Charlotte Flindt Pedersen. Debatten modereres af TV2’s internationale korrespondent Simi Jan.

Et videnssamarbejde blev etableret mellem WFP og SIPRI i 2018 for at definere WFP’s aktuelle og mulige bidrag til at forbedre udsigterne til fred. Debatten den 23. august vil præsentere konklusionerne fra SIPRI’s indledende studier. Formålet er at øge opmærksomheden omkring den rolle, som fødevaresikkerhed kan spille i forhold til at bygge mere fredelige samfund. Debatten vil også belyse Danmarks fokus på at gøre idealerne om at bygge bro mellem humanitære, udviklings- og fredsindsatser til konkret handling og samarbejde på landeniveau.

Information om udstillingen

Udstillingen ”Faces of Hunger & Conflict” vil være udstillet i FN Byen i København mellem den 19. august og 9. september. Udstillingen viser mennesker, som lever i krydsfeltet mellem sult og konflikt. Deres fortællinger er en påmindelse om, at hvis ikke vi formår at standse verdens konflikter, så når vi aldrig en verden uden sult. Tilmelding er obligatorisk for alle arrangementer i forbindelse med fotoudstillingen ”Faces of Hunger & Conflict”. Oplysning om arrangementer og tilmelding findes her.

For interviews, venligst kontakt WFP’s Nordiske Direktør Anne Poulsen: anne.poulsen@wfp.org / +45 40 50 39 93

Links


Information om WFP – FN’s World Food Programme

FN’s World Food Programme redder liv under katastrofer og forandrer liv for millioner af mennesker gennem bæredygtig udvikling. WFP arbejder i mere end 80 lande i verden, giver fødevareassistance til mennesker fanget i konflikter og katastrofeområder og skaber grundlaget for en bedre fremtid. Danmark er blandt WFP’s vigtigste donorer af fleksible bidrag. Disse bidrag gør det muligt for WFP at reagere hurtigt og effektivt, når katastrofer indtræffer, finansiere forsømte kriser og dermed sikre, at hjælpen når dem, der har mest brug for den.

Følg os på Twitter WFP_DK & @WFP_Media

2019-08-16T15:06:38+00:00