Flygtningeuddannelse i krise

30. august 2019 – Mere end halvdelen af verdens flygtningebørn i skolealderen får ikke en uddannelse, viser ny rapport fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation. Ud af verdens 7,1 mio. flygtningebørn i skolealderen går 3,7 mio. af dem – mere end halvdelen – ikke i skole, fastslår UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, i en ny rapport, der offentliggøres i dag.

Rapporten Stepping Up: Refugee Education in Crisis viser, at jo ældre flygtningebørn bliver, jo sværere er det at overvinde de barrierer og udfordringer, der forhindrer dem i at få adgang til uddannelse og skolegang: Kun 63 pct. af flygtningebørn går i grundskole, sammenlignet med 91 pct af børn globalt. På verdensplan får 84 pct af alle unge en ungdomsuddannelse, mens det blot er 24 pct. af de unge flygtninge, der får den mulighed.

”Skolen er dét sted, hvor flygtninge kan få en ny chance,” siger Filippo Grandi, FNs Flygtningehøjkommissær. ”Vi svigter flygtninge ved ikke at give dem muligheden for at opbygge de færdigheder og den viden, de har brug for til at investere i deres fremtid.”

Den markante nedgang, der ses mellem flygtninges adgang til grundskole og deres adgang til ungdomsuddannelse,  er et direkte resultat af manglende finansiering til flygtningeuddannelse. Derfor opfordrer UNHCR regeringer, den private sektor, uddannelsesorganisationer og donorer til at yde økonomiske støtte til et nyt initiativ, der sigter mod at kickstarte ungdomsuddannelse for flygtninge.

”Vi er nødt til at investere i flygtningeuddannelse eller betale prisen med en generation af børn, der er dømt til at vokse op uden muligheden for at leve uafhængigt, finde arbejde og fuldgyldigt bidrage til deres samfund,” tilføjer Filippo Grandi.

Ungdomsuddannelse-initiativet vil blive målrettet opførelse og renovering af skoler, uddannelse af lærere samt økonomisk støtte til flygtningefamilier, så de kan dække udgifterne, forbundet med at sende deres børn i skole.

Dette års rapport sender også en klar opfordring til, at flygtninge inkluderes i nationale uddannelsessystemer i stedet for at blive anbragt i uofficielle parallelle skoler – samt at de får lov til at følge officielle og anerkendte læseplaner hele vejen igennem deres uddannelse, fra førskole til grundskole og ungdomsuddannelse. Dette vil give dem de anerkendte kvalifikationer, der kan være deres springbræt til universitetsuddannelse eller en videregående erhvervsuddannelse.

I dag er det sådan, at selv hvis flygtningeunge overkommer de svære odds og får en ungdomsuddannelse, vil kun 3 pct. af dem være heldige nok til at få en plads på en eller anden form for videregående uddannelse. Dette tal blegner i sammenligning med den globale andel på 37 pct. af alle unge.

UNHCR opfordrer desuden til en mere realistisk tilgang fra skoler, universiteter og uddannelsesministerier, når det drejer sig om dokumentation. Mange flygtninge udelukkes fra klasseværelser, fordi de måtte efterlade eksamens- og kursusbeviser, såvel som ID-papirer, da de blev tvunget på flugt fra deres hjem. Selv når disse dokumenter er tilgængelige, nægter nogle værtslande at anerkende eksamensbeviser, udstedt i flygtninges oprindelsesland.

Adgang til uddannelse for verdens flygtningebørn er et presserende tema. Ved udgangen af ​​2018 var verden vidne til mere end 25,9 mio. flygtninge, herunder 20,4 mio. under UNHCR’s mandat. Cirka halvdelen af dem er under 18 år, og millioner lever i langvarige flygtningesituationer med sparsomt håb om at kunne vende hjem i den nærmeste fremtid.

Ambitionen om at samle støtte til ungdomsuddannelse-initiativet bliver et vigtigt element i det kommende globale flygtningeforum, Global Refugee Forum, der finder sted i december 2019 og bliver en afgørende anledning til at styrke det internationale samfunds kollektive respons på flygtningesituationer.

Pressekontakt:

I København: Elisabeth Arnsdorf Haslund, tlf 21 42 55 64, haslund@unhcr.org

En omfattende multimedie indholdspakke, den fulde rapport og yderligere kontaktinfo på UNHCR’s lokale og globale talspersoner kan findes på vores medieside.

2019-08-30T11:02:32+00:00