UNHCR Global Trends-rapport: 1 procent af menneskeheden er tvunget på flugt

København, 18 juni 2020

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, appellerer i dag til lande verden over om at gøre langt mere for at finde et hjem til millioner af flygtninge og andre, der er fordrevet pga. Konflikt, forfølgelse eller begivenheder, der alvorligt forstyrrer den offentlige orden. Som en rapport udgivet i dag viser, er mere end én procent af menneskeheden – 1 ud af 97 mennesker – tvunget på flugt, og stadigt færre af de, der flygter, har mulighed for at vende hjem.
UNHCR’s årlige Global Trends–rapport, der udkommer to dage før Verdens Flygtningedag 20. juni, viser, at 79,5 millioner mennesker var tvunget på flugt fra deres hjem ved udgangen af 2019. UNHCR har ikke tidligere set et højere samlet antal.

Rapporten konstaterer også, at der er begrænsede udsigter for flygtningene, når det gælder håbet om en hurtig afklaring på deres vanskelige situation. I 1990’erne var gennemsnitligt 1,5 million flygtninge hvert år i stand til at vende hjem. I løbet af det seneste årti er det tal faldet til omkring 385.000, og det betyder, at stigningen i antallet af mennesker, der tvinges på flugt, i dag langt overgår løsningerne.
“Vi er vidne til en forandret virkelighed, i og med at landflygtighed og fordrivelse ikke blot er langt mere udbredt, men det er ganske enkelt ikke længere et kortvarigt og midlertidigt fænomen,” siger FN’s Flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi.

“Mennesker kan ikke forventes at leve i en kaotisk tilstand i årevis uden hverken at have en chance for at kunne vende hjem eller et håb om at skabe sig en fremtid, hvor de er. Vi har brug for en grundlæggende ny og mere accepterende holdning til alle, der flygter, kombineret med en langt mere målrettet indsats for at løse de langvarige konflikter, som er den egentlige årsag til så omfattende lidelse.”

UNHCR’s Global Trends-rapport viser, at ud af de 79,5 millioner mennesker, der var fordrevet ved udgangen af sidste år, var 45,7 millioner af dem flygtet til andre områder i deres egne lande, såkaldt internt fordrevne. Resten var mennesker, der var flygtet andre steder hen; 4,2 millioner af dem afventede en afgørelse på en asylansøgning, mens 29,6 millioner var flygtninge og andre fordrevne uden for deres hjemland.

Årets stigning fra 70,8 millioner fordrevne ved udgangen af 2018 skyldes primært to ting. For det første en række foruroligende situationer og konflikter, der i 2019 tvang mennesker på flugt især i Den Demokratiske Republik Congo, Afrikas Sahel-region, Yemen og Syrien – sidstnævnte nu i en konflikt på sit tiende år, der alene tegner sig for 13,2 millioner flygtninge, asylansøgere, og internt fordrevne. Dette betyder, at flygtninge og fordrevne fra Syrien udgør en sjettedel af det samlede antal på verdensplan.

For det andet er det en bedre skildring af situationen for de mange venezuelanere, der har forladt deres land, hvoraf mange ikke er officielt registrerede som flygtninge eller asylansøgere, men som har behov for ordninger, der sikrer dem beskyttelse. Bag disse mange tal eksisterer et enormt omfang af individuelle og meget personlige kriser. Mange af de fordrevne er børn – estimatet er 30-34 millioner, og titusinder af dem er uledsagede – og det svarer eksempelvis til mere end hele befolkningen i Australien, Danmark og Mongoliet tilsammen. Andelen af fordrevne på 60 år eller ældre udgør imidlertid kun 4 procent, langt lavere end andelen på verdensplan (12 procent) – en statistik, der vidner om umådelig sorg, desperation, ofre og adskillelse fra familien.

Otte ting, du skal vide om flygtninge og fordrevne i dag:

Mindst 100 millioner mennesker blev i det seneste årti tvunget til at flygte fra deres hjem og søge tilflugt enten i eller udenfor deres hjemlande. Det er flere mennesker på flugt end hele Egyptens befolkning, verdens 14. mest befolkede land.

Antallet af flygtninge og fordrevne er næsten fordoblet siden 2010 (41 millioner dengang i forhold til 79,5 millioner nu).

80 procent af verdens fordrevne befinder sig i lande eller områder, der er ramt af akut fødevareusikkerhed og fejlernæring – mange af dem er særligt udsatte for klima-forandringer og andre katastrofer.

Mere end tre–fjerdedele af verdens flygtninge (77 procent) er fanget i situationer med langvarig landflygtighed – f.eks. situationen i Afghanistan, nu på femte årti.

Mere end otte ud af ti flygtninge (85 procent) befinder sig i udviklingslande, typisk et land, der grænser op til det, de flygtede fra.

Fem lande tegner sig for to–tredjedele af de, der er tvunget på flugt på tværs af grænser: Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan og Myanmar.

Global Trends-rapporten medregner alle større grupper af flygtninge og fordrevne, herunder de 5,6 millioner palæstinensiske flygtninge, der falder under FN’s Hjælpeorganisation for Palæstinensiske Flygtninge’s mandat.

Forpligtelsen i 2030 Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling til ikke at lade nogen sakke bagud, ”leaving no one behind” – omfatter nu udtrykkeligt flygtninge, takket være en ny indikator for flygtninge, der blev godkendt af FN’s statistiskkommission i marts i år.

****

BEMÆRK: UNHCRs Global Trends-rapport udgives samtidig med den årlige Globale Rapport, der beretter om UNHCR’s tiltag for at imødekomme behovene hos verdens flygtninge, fordrevne og statsløse befolkninger.

Kilde: UNHCR

2020-06-19T12:41:47+00:00