Nye tal fra UNFPA viser, hvilke negative konsekvenser COVID-19 pandemien vil få for kvinders sundhed mht. uønskede graviditeter, partnervold, pigeomskæring og børneægteskaber

New York, USA, 28. april 2020

COVID-19-pandemien kan resultere i, at millioner af kvinder mister muligheden for at bruge effektiv prævention til at beskytte sig mod uønsket graviditet, og at et stigende antal kvinder udsættes for partnervold eller andre skadelige traditioner. Det viser data, som UNFPA, FN’s organisation for seksuel og reproduktiv sundhed, offentliggør i dag.

De nye tal viser den overraskende store og negative betydning, COVID-19 kan få for kvinder ikke mindst i lav- og mellem-indkomstlande. Det vil ske i takt med, at sundhedssystemer bliver overbelastede, og faciliteter lukker ned eller kun i begrænset omfang kan levere sundhedsydelser til kvinder og unge piger – som også selv fravælger vigtige sundhedsundersøgelser af frygt for COVID-19. Brister i den globale forsyningskæde af prævention kan føre til betydelig mangel. Kønsbaseret vold forventes at stige, når kvinder er nødsaget til at blive i hjemmet over lang tid.

”De nye data viser den katastrofale indflydelse, som COVID-19 snart kan få på kvinder og unge piger over hele verden. Pandemien forstærker eksisterende uligheder, og millioner af kvinder og unge piger risikerer ikke længere at kunne bestemme, om de vil være gravide eller ej. De vil hverken kunne beskytte deres krop eller deres helbred, ”siger Dr. Natalia Kanem, UNFPAs eksekutivdirektør. ”Kvinders reproduktive sundhed og rettigheder må og skal beskyttes. Sundhedsydelser skal fortsat tilbydes; produkter skal fortsat være tilgængelige; de sårbare skal beskyttes og støttes.”

Nøgletal:

· 47 millioner kvinder i 114 lav- og mellem-indkomstlande risikerer at miste deres adgang til effektiv prævention, hvilket forventes at resultere i syv millioner uønskede graviditeter. Det er scenariet, hvis nedlukningen som følge af COVID-19 fortsætter i seks måneder, og udbuddet af sundhedsydelser bliver påvirket i høj grad. For hver tre måneder, som nedlukningen yderligere forlænges, vil op mod to millioner flere kvinder miste muligheden for at beskytte sig med effektiv prævention.

· Partnervold forventes at stige med 31 millioner tilfælde, hvis nedlukningen fortsætter i seks måneder. For hver tredje måned nedlukningen forlænges, forventes yderligere 15 millioner tilfælde af partnervold.

· Udsættelse af programmer mod pigeomskæring på grund af COVID-19 kan medføre, at 2 millioner tilfælde af pigeomskæring, som ellers ville være undgået, alligevel vil blive gennemført i løbet af det næste årti.

· COVID-19 vil også påvirke arbejdet med at afskaffe børneægteskaber, hvilket kan medføre, at 13 millioner flere børneægteskaber vil finde sted mellem 2020 og 2030; børneægteskaber, som ellers kunne være afværget.

UNFPA samarbejder med regeringer og andre partnere for at prioritere kvinders og unge pigers behov og handle hurtigt under den igangværende folkesundhedskrise. Vi arbejder for at styrke sundhedssystemer, indkøbe og distribuere værnemidler til beskyttelse af sundhedsarbejdere, samt for at sikre forsat adgang seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og hjælp til dem, der udsættes for partnervold. Vi arbejder for at fremme kommunikationen om sygdomsrisici og engagement fra lokalsamfund.

Studiet blev udført af UNFPA med bidrag fra Avenir Health, Johns Hopkins University (USA) og Victoria University (Australien). Fremskrivningerne er baseret på UNFPA’s nye opgørelse af, hvad der kræves for at nå organisationens mål inden 2030. For hvert mål har forskerene udregnet den direkte påvirkning, som COVID-19 forventes at få. Man har yderligere indregnet den virkning, som COVID-19 kan få ved at forsinke igangværende programmer. · Få adgang til fremskrivningerne på unfpa.org. · Få adgang til UNFPAs globale COVID-19-handlingsplan her.

Om UNFPA: UNFPA er FN’s organisation for seksuel og reproduktiv sundhed. Vi arbejder for en verden, hvor enhver graviditet er ønsket, hvor enhver fødsel er sikker, og hvor en hver ung får mulighed for at udleve sit fulde potentiale. Vi arbejder i udviklingslande og under humanitære krisesituationer for at sikre, at kvinder har adgang til prævention, ikke dør i forbindelse med graviditet og fødsel og for at stoppe kønsbaseret vold og skadelige traditioner som pigeomskæring og børneægteskaber.

For mediehenvendelser og interviews, kontakt:

Malene Arboe-Rasmussen: +45 6166 1291; arboe-rasmussen@unfpa.org

Eddie Wright (i New York, USA): +1 917 831 2074; ewright@unfpa.org

2020-04-29T10:41:02+00:00