Materialer og ressourcer 2017-09-26T13:07:40+00:00

Overholdelse af miljømæssige standarder

Fra designfasen og fremefter har teamet involveret i etableringen af FN Byen arbejdet for at leve op til internationale miljømæssige standarder og regulationer såvel som København Kommunes lokale krav. For eksempel blev der udarbejdet en erosionsplan for at beskytte muldlag fra vandafstrømninger eller vinderosioner, og en indendørs luftkvalitetsplan blev implementeret.

Genbrug

Det affald, der produceres i FN Byen, bliver genbrugt så vidt muligt. Organisk affald fra kantinen bliver pumpet ud gennem et vakuumsystem til en container i kælderen. Det organiske affald bliver herefter hentet af et firma, som genanvender det til enten gødning eller til at producere biogas. Andre materialer såsom papir, pap, glas, plastik og metal bliver sorteret i forskellige skraldespande og afhentes til genbrug af Københavns Kommune.

Andre bæredygtige tiltag i FN Byen