Energi og atmosphære 2017-09-26T13:06:49+00:00

Energieffektivitet: prisvinder

I 2012 vand FN Byen en EU Green Building Award for New Buildings efter at have reduceret det forventede energiforbrug med over 50%. Med et energiforbrug på under 50 kWh/m2 om året blev bygningen tildelt en lavenergiklasse 1 vurdering – den mest energieffektive vurdering ifølge dansk bygningsreglement. FN Byen har også modtaget højeste point for energieffektivitet i LEED systemet (Leadership in Energy and Environmental Design).

Bæredygtig energi: solenergi

Mere end 1.400 solpaneler dækker FN Byens tag for at støtte målet om, at generere vedvarende energi på stedet. Med en estimeret total produktion på 297.000 kWh/året reducerer det betragteligt behøvet for elektricitet fra elnettet. Panelerne er placeret med en 15° vinkel for at optimere adgangen til sol med hensyn til lokale meteorologiske og sæsonmæssige faktorer.

Energieffektivitet: temperaturregulering

FN Byen drager nytte af en række grønne innovationer, som regulerer den indendørs temperatur, herunder:

  • Koldt havvand, som pumpes ind i bygningens kølingssystem, hvilket næsten udelukker behovet for elektricitet til at køle bygningen ned.
  • Sofistikerede solpersienner på bygningens facade, som kan åbnes og lukkes til enten at fange eller reflektere solens varme.

FN Byens personale kan kontrollere temperaturen i deres kontorer via deres computere ved hjælp af et integreret CTS system.

Energieffektivitet: optimering af ydeevnen

FN Byen er designet til at bruge mindst 55% mindre energi end forventet i en bygning af samme størrelse. Dette er muligt ved hjælp af en række energibesparende tiltag såsom elevatorerne, som genvinder energi, når de bremser, samt andre miljøvenlige tiltag, som skærer i energiforbruget til opvarmning, nedkøling, lys og ventilation. For at sikre, at bygningens ydeevne er optimeret, måles og vurderes energiforbruget løbende, hvor vejr og brug af bygningen tages i betragtning.

Andre bæredygtige tiltag i FN Byen