Arbejdsmiljø 2017-09-26T13:09:08+00:00

Begrænsning af forurenende stoffer

FN Byen er designet til at begrænse brugen af kemikalier og forurenende stoffer både under konstruktionen af bygningen og i brugen af bygningen. Air conditioning systemet anvender havvand som kølevæske, men hvis dette ikke kan imødekomme behovet, står der reserve “kølere” til rådighed. Kølemidlerne, som anvendes, er ozon-venlige og har en mindre effekt på klimaforandringer end andre. Miljøvenlige, ikke-giftige materialer blev også brugt under konstruktionen og indretningen af bygningen for at forebygge langvarige skader på helbred og miljø.

Rygepolitik 

I overensstemmelse med dansk rygelovgivning er det forbudt at ryge i FN Byen. Denne regel garanterer et røgfrit miljø for at sikre, at personalet ikke udsættes for passiv rygning på arbejdet. Forbydelsen af cigaretrøg i bygningen undgår også behovet for yderligere ventilation for at opretholde luftkvaliteten og reducerer hermed det samlede energiforbrug.

Indemiljø

I FN Byen er der en række systemer, som sikrer den indendørs luftkvalitet og hermed beskytter personalets og gæsters sundhed. Bygningen lever op til strikse standarder for kemikalier og forurenende stoffer og bliver monitoreret af CO2 sensorer. Der er endvidere blevet installeret filtre og måtter ved alle indgange for at opfange skidt samt reducere mængden af støv-, pollen- og røgpartikler, som kommer ind i bygningen.

Friskluft systemer

FN Byen bliver ventileret med filtreret luft udefra. Dette sikrer, at det kun er ren, frisk luft, som cirkulerer i bygningen, og det balancerer den indendørs luftfugtighed. Luft udefra skaber samtidig et rent og behageligt indendørsmiljø for personale og gæster i FN Byen. CO2 censorer er blevet installeret i hele bygningen for at monitorere luftkvaliteten og sikre en optimalt luftstrøm.

Andre bæredygtige tiltag i FN Byen