VL Døgnet 2019 i FN Byen: Danske virksomhedsledere satte fokus på Verdensmålene

Torsdag den 6. juni havde UNICEF Danmark besøg af over 600 danske virksomhedsledere i FN Byen, hvor vi var medvært for VL Døgnet 2019. Hele dagen summede det af liv og masser af gode samtaler om bæredygtighed og udvikling.

Sammen kan vi nå Verdensmålene

Verdensmålene er alles. Men UNICEF har som FN-organisation en særlig rolle. Og selvom der ikke er et specifikt mål for børn, spiller børn en afgørende rolle, hvis målene skal nås. Det er tydeligt i grundlaget for Verdensmålene, at de ikke kan nås, hvis ikke den private sektor bidrager og engageres. Det har været vores udgangspunkt for at være værter for VL Døgnet 2019 – Verdensmålene LIVE! Vi vil inspirere virksomheder og andre partnere. UNICEFs tilgang er Leave No Child Behind – vi har som mål at hjælpe flest mulige børn, så vi kan nå de børne-relaterede dele af Verdensmålene. Og vi har globalt og nationalt gode eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre i samarbejde med virksomheder og partnere.

Gennem VL Døgnet har UNICEF indledt en dialog med mennesker fra alle dele af erhvervslivet, folk på topposter, centralt placeret i virksomhederne, hvoraf mange nok lige nu stiller sig selv spørgsmålet: Hvad kan jeg gøre i min virksomhed for at bidrage til Verdensmålene? Og vi er overbeviste om, at VL Døgnet med dets stærke fokus på Verdensmålene vil skubbe til udviklingen og inspirere flere til at sætte handling bag ordene.

Se mere på UNICEF Danmarks hjemmeside.

2019-06-07T12:57:27+00:00