UNHCR rapport: Coronavirus er en alvorlig trussel mod flygtninges uddannelse – halvdelen af verdens flygtningebørn går ikke i skole.

Geneve, 3 september 2020

I en ny rapport, “Coming Together for Refugee Education”, der udkommer i dag, forudser UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, at medmindre verdenssamfundet handler hurtigt og modigt for at bekæmpe COVID-19’s katastrofale indvirkning på flygtninges uddannelse, vil potentialet for millioner af unge flygtninge, der lever i nogle af verdens mest udsatte samfund, blive yderligere truet. Data i rapporten er baseret på samlede indskrivningstal fra skoleåret 2019.

Mens børn i alle verdens lande kæmper med COVID-19’s konsekvenser for deres uddannelse, fastslår rapporten, at flygtningebørn har været særligt dårligt stillede. Før pandemien var der dobbelt så stor risiko for, at et flygtningebarn ikke gik i skole sammenlignet med et barn uden flygtningebaggrund. Forskellen ser ud til at vokse – mange har måske ikke mulighed for at kunne genoptage deres studier pga. skolelukninger, problemer med at betale skolepenge, uniformer eller bøger, manglende adgang til teknologi, eller fordi de er tvunget til at arbejde for at kunne hjælpe med at forsørge deres familie.

”Halvdelen af verdens flygtningebørn gik allerede ikke i skole før,” siger Filippo Grandi, FN’s Flygtningehøjkommissær. ”Efter alt det, de har gennemlevet, kan vi ikke også frarøve dem deres fremtid ved at nægte dem en uddannelse i dag. Selvom pandemien har medført enorme udfordringer, kan vi med mere international støtte til flygtninge og deres værtslande, udbygge innovative måder at beskytte de senere års vigtige fremskridt inden for uddannelse af flygtninge.”

Uden yderligere støtte risikerer den hårdt tilkæmpede fremgang inden for tilslutningen til skoler, universiteter samt tekniske– og erhvervsuddannelser at blive rullet tilbage – i nogle tilfælde permanent – hvilket potentielt kan bringe muligheden for at opnå Verdensmål 4 og sikre inkluderende kvalitetsuddannelse til alle i fare.

Som en stærk afsluttende bemærkning i rapporten siger ambassadør for Vodafone Foundation og UNHCR’s Instant Network Schools Programme, Mohamed Salah, ”Det at sikre kvalitetsuddannelse i dag betyder mindre fattigdom og lidelse i morgen. Medmindre alle udfylder deres rolle, vil generationer af børn – millioner af dem i nogle af verdens fattigste lande – gå en dyster fremtid i møde. Men hvis vi arbejder sammen som et hold, som en enhed, kan vi give dem den chance, de fortjener, for at få en værdig fremtid. Lad os ikke misse den mulighed.”

Rapportens 2019-data er baseret på rapporteringer fra tolv lande, der huser mere end halvdelen af verdens flygtningebørn. Mens det samlet set er 77 procent af flygtningebørn, der er tilmeldt grundskole, er kun 31 procent tilmeldt ungdomsuddannelse. Når det kommer til videregående uddannelser, er kun 3 procent af unge flygtninge indskrevet.

Selvom tallene ligger langt under det globale gennemsnit, kan statistikken alligevel dokumentere fremskridt. Deltagelsen i ungdomsuddannelse steg med titusindsvis af flygtningebørn – en stigning på 2 procent i 2019 alene – men COVID-19 pandemien truer nu denne udvikling og andre afgørende fremskridt. Særligt for flygtningepiger er truslen alvorlig.

Flygtningepiger har allerede mindre adgang til uddannelse end drenge, og der er 50 procent mindre sandsynlighed for, at de går i skole, når de når til ungdomsuddannelse. Baseret på UNHCR’s data, har MalalaFonden estimeret, at halvdelen af de flygtningepiger, der inden pandemien var i gang med en ungdomsuddannelse, ikke vil vende tilbage, når klasselokalerne åbner igen denne måned. I lande, hvor flygtningepigers samlede deltagelse i ungdomsuddannelse allerede var under 10%, er der risiko for, at alle pigerne dropper helt ud. Det er en dyster prognose, som kan have indflydelse på de kommende generationer.

”Jeg er særligt bekymret for konsekvenserne for flygtningepiger. Uddannelse er ikke kun en menneskeret, det bringer også tydelig beskyttelse og økonomiske fordele for flygtningepiger, deres familier, og deres lokalsamfund. Det internationale samfund har ganske enkelt ikke råd til at mislykkes i at tilbyde dem de muligheder, der kommer med en uddannelse,” siger Grandi.

Tilpasningen til de begrænsninger, som COVID-19 har medført, har været særlig hård for

85 procent af verdens flygtninge, der bor i udviklingslande eller de mindst udviklede lande. Mobiltelefoner, tablets, bærbare computere, god konnektivitet, selv radioapparater, er ofte ikke let tilgængelige for flygtningesamfund.

UNHCR, regeringer og partnere arbejder konstant på at lukke huller, bygge broer og sikre fortsat uddannelse af flygtninge under pandemien gennem online–læring, brug af tv og radio samt ved at støtte lærere og socialarbejdere til at engagere sig med de studerende, mens de overholder officielle sundhedsretningslinjer.

Rapporten viser, hvordan familier, samfund og regeringer arbejder sammen for at sikre uddannelse til flygtningebørn. Den viser positive eksempler på regeringer, der har lovsikret flygtningebørns ret til at gå i offentlige skoler eksempelvis i Ecuador og Iran. Digital innovation bliver fremhævet med et eksempel fra Uddannelsesministeren i Egypten og en familie i Jordan, der drager fordel af overgangen til online–undervisning. Da halvdelen af verdens flygtninge bor i byområder, er det vigtigt, at byer byder flygtninge varmt velkommen – og borgmesteren i Coventry i Storbritannien deler sin erfaring med, hvordan byen håndterer situationen, og hvorfor det giver mening.

Rapporten opfordrer regeringer, den private sektor, civilsamfundet og andre vigtige interessenter til at slutte sig sammen for at finde løsninger, der styrker nationale uddannelsessystemer og giver adgang til certificeret uddannelse, samt at sikre og værne om finansieringen af uddannelse. Uden handling, risikerer vi at tabe en generation af flygtningebørn, der er blevet frataget deres uddannelsesmuligheder, advarer rapporten.

Risici for flygtninges uddannelse stopper ikke med COVID-19. Angreb på skoler er en barsk, men stadig hyppigere realitet. Rapporten fokuserer på Afrikas Sahel-region, hvor vold har ført til nedlukningen af over 2.500 skoler, hvilket påvirker skolegangen for 350.000 elever.

Kilde: UNHCR Danmark.

2020-09-04T10:47:16+00:00