UNHCR og Verdensbanken åbner datacenter om flygtninge i København

København, den 3. januar 2019 – Et nyt datacenter, der skal generere øget viden om de socio-økonomiske dimensioner af flygtningesituationer og dermed skabe fundament for forbedrede indsatser, er på vej til Danmark.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, og Verdensbanken er gået sammen om målsætningen om at forbedre den globale viden og data om flygtninge – og på den måde bane vejen for en forbedret håndtering af langvarige flygtningesituationer, både politisk og praktisk. Det nye fælles datacenter vil blive etableret i FN Byen i København, hvor UNHCR i forvejen er til stede med en række globale afdelinger såvel som et lokalt forbindelseskontor.

Centeret skal drives af UNHCR og Verdensbanken i fællesskab – og arbejdet vil derfor kombinere UNHCR’s erfaring, viden og data om flygtninge og fordrevne med Verdensbankens globale erfaring med at reducere fattigdom og socio-økonomisk analytisk ekspertise. Forventningen er, at en forbedret indsamling, analyse og deling af data vil bidrage til en mere effektiv brug af ressourcer samt udviklingen af langsigtede og bæredygtige løsninger.

Datacentret er derfor et vigtigt element i udviklingen af et mere effektivt respons til flygtningesituationer og vil understøtte målsætningerne i Global Compact on Refugees.

Der er et behov for at indsamle og analysere data om og fra lokalsamfundene i nærområderne – som på nuværende tidspunkt huser 85 procent af alle verdens flygtninge. Den socioøkonomiske situation i disse værtslande bliver påvirket både negativt og positivt af tilstedeværelsen af flygtninge. Der er derfor brug for en dybere forståelse af, hvordan værtslande bliver påvirket af at huse flygtninge for at kunne støtte dem med bedre indsatser.

”Omfanget, kompleksiteten og dynamikkerne omkring flygtningekriser i dag betyder, at vi ikke længere blot kan reagere med humanitære indsatser. Det er vigtigere end nogensinde før at mobilisere ressourcer og langtidsplanlægge helt fra begyndelsen af en krise. Det er derfor, at adgang til pålidelige data for udviklingspartnere som Verdensbanken er så vigtig,” udtalte FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi, da UNHCR og Verdensbanken annoncerede det kommende samarbejde tilbage i oktober 2017.

Ved at forbedre data og analyser på flygtningeområdet skal datacenteret styrke muligheden for at tage evidensbaserede beslutninger. Regeringer, udviklingspartnere, humanitære aktører, NGO’er, forskere, privatsektoren og civilsamfundet vil selv kunne tage udgangspunkt i materialet – og dermed være i stand til at forbedre kvaliteten af indsatsen i felten og altså livsvilkårene for de mange mennesker, der er påvirket af flygtningesituationen.

Målet for datacenteret er at:

  • Sikre en systematisk indsamling og analyse af demografisk og socioøkonomisk data;
  • Facilitere fri adgang til data om flygtninge og fordrevne, med fuld respekt for juridiske beskyttelsesstandarder;
  • Fremme innovative tiltag med henblik på at forbedre data om flygtninge og fordrevne ved hjælp af satellitbilleder, mobiltelefoner og anden teknologi;
  • Styrke det globale system for indsamling af data ved at etablere fælles standarder, definitioner og metoder, samt støtte indsatsen for at forstærke nationale systemer, hvor der er brug for det.

Datamaterialet vil være anonymiseret mikrodata med udgangspunkt i demografiske og socioøkonomiske forhold såsom indkomst, forbrug, kompetencer, helbred og økonomisk aktivitet. Der er omfattende efterspørgsel på mikrodata som disse, da det stadig er begrænset, hvor meget vi ved om velfærd og fattigdom blandt flygtninge. Dataindsamlingen og analyserne vil fokusere på flygtninge, asylansøgere, statsløse, internt fordrevne, hjemvendte flygtninge, og værtssamfundene, der huser dem.

Det er forventningen, at datacenteret vil begynde sine aktiviteter i første kvartal af 2019 i FN Byen i Nordhavn, København, takket være den generøse støtte fra den danske regering.

UNHCR Danmark

2019-01-09T13:54:02+00:00