UNFPA Patron H.R.H. Kronprinsesse Mary og Udenrigsminister Kristian Jensen lancerer State of the World Population rapport for 2016

København, 4. november 2016 – UNFPA Patron H.R.H. Kronprinsesse Mary og Udenrigsminister Kristian Jensen besøgte Søndre Skole, Rødby, Lolland, fredag den ​​28. oktober for at deltage i lanceringen af ​​State of World Population Report.

Rapporten fokuserer på 10 år gamle piger. Kronprinsessen talte til 130 børn i alderen 9 til 11 om, hvordan piger på tærsklen til ungdomslivet er i særlig risiko for børneægteskaber, for at blive taget ud af skolen og for at ende med at arbejde i hjemmet og marken i stedet for at få lønnet arbejde.

Udenrigsminister Kristian Jensen talte om de 17 Verdensmål og om vigtigheden af pigers ret til at bestemme, hvornår og med hvem, de vil giftes og have børn. Han brugte en fodbold til at illustrere, hvordan alle de 17 udviklingsmål er indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige.

Pernille Fenger, chef for UNFPAs nordiske kontor, introducerede State of World Population rapporten og fortalte eleverne, at 10 år gamle piger rundt om i verden har de samme håb og drømme; de vil gerne blive i skole, de vil gerne læse videre og en dag få et job. Men de piger, der bliver gift tidligt, og som bliver mødre, mens de stadig selv er børn, får sjældent deres drømme opfyldt. Fra 10-års alderen begynder pigers liv at udvikle sig forskelligt, uddybede Pernille Fenger. I nogle dele af verden ser en 10-årig pige ubegrænsede muligheder og er i stand til at begynde at påvirke de valg, der vil forme hendes liv. Men i andre dele af verden, er en 10-årig piges horisont begrænset; hun kan blive tvunget til at gifte sig, blive taget ud af skolen, eller kan blive set som en vare,, der kan købes og sælges.

Efter præsentationerne legede eleverne forskellige lege med Kronprinsessen og udenrigsministeren – herunder tovtrækning og ”dizzy goals”. Legene blev brugt som udgangspunkt for at diskutere ligestilling, Verdensmålene, befolkningsudvikling og forebyggelse af mobning og vold.

2017-04-12T14:29:20+00:00