UNFPA Nordisk Kontor besøger skoler i Jylland med Folketingsmedlemmer

Onsdag den 28. september lagde folketingsmedlem Claus Kvist Hansen (DF) vejen forbi Langå skole syd for Randers sammen med FN’s Befolkningsfond, UNFPA. Claus Kvist Hansen, der selv er fra Randers, fortalte 9.-klasserne på skolen om sit arbejde som udviklingspolitisk ordfører. Eleverne hørte om, hvordan jævnaldrene i udviklingslande lever et meget anderledes liv end de selv; hver tredje pige bliver gift, før de fylder 18, hvilket ofte følges af tidlige og hyppige graviditeter. Derfor forventes Afrikas befolkning da også at blive fordoblet inden 2050. ”Når unge ikke har adgang til seksualundervisning og prævention, men bliver gift og mødt med en forventning om at få børn, så fører det selvfølgelig til befolkningsvækst. Derfor er jeg stolt af, at Danmark er en af de stærke støtter til UNFPA.” sagde Claus Kvist Hansen.

Torsdag den 29. september lagde Skanderborg Gymnasium hus til et lignende arrangement. Folketingsmedlem Kirsten Brosbøl (S) fortalte med udgangspunkt i sine rejser i mange udviklingslande om sit møde med kvinder, der ikke har haft mulighed for at træffe helt basale beslutninger i deres eget liv; kvinder som er blevet gift væk, mens de selv var børn; som er blevet gravide, før deres kroppe var klar til det; og som måske har født på jorden i deres hytte uden nogen form for kvalificeret hjælp. ”Hvis vi skal nå i hus med de nye Verdensmål, er det helt grundlæggende, at vi sikrer kvinders seksuelle og reproduktive menneskerettigheder. Vi ved, at når vi investerer i kvinder, gavner det ikke bare kvinderne selv, men også deres børn, familier og lokalsamfund. Og det sikrer balancen mellem befolkningsudviklingen og jordens ressourcer.” siger Kirsten Brosbøl, der tidligere har været formand for Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder.

Pernille Fenger, chef for UNFPA’s nordiske kontor, synes, at det har været en meget positiv oplevelse at lave dobbeltarrangementer med folketingspolitikere og at snakke med de unge om UNFPAs mandat: ”At besøge skolerne sammen med politikere har givet grobund for en rigtig god debat; politikerne gav et holdings-baseret, politisk og personligt indspil, mens vi fra UNFPAs side som fagorganisation kunne bidrage med facts og viden om, hvordan vi arbejder”. Pernille Fenger fortæller også, at det overrasker de unge, at vi nu i gennemsnit kun får halvt så mange børn, som vi gjorde i 1960’erne, men også at hver fjerde kvinde i udviklingslande, som ønsker at undgå graviditet, ikke har mulighed for at bruge prævention.  ”UNFPA er verdens største indkøber af prævention netop for at imødekomme disse kvinders behov. Og det er vi blandt andet i stand til, takket være den mangeårige økonomiske og politiske opbakning fra Danmark.” siger Pernille Fenger. UNFPA’s indkøbskontor, som er den største globale indkøber af prævention ligger i FN-byen i København.

2017-04-12T14:29:34+00:00