#UNCityzens: Når indkøb handler om mennesker

Indkøb er et grundlæggende element i FN’s arbejde, og der købes hvert år ind for milliarder af dollars. De mange FN-projekter rundt omkring i verden er afhængige af alt fra medicin til byggematerialer – og alt dette skal købes ind af FN-organisationernes indkøbsafdelinger. Mød Marco Søsted, Procurement Specialist hos FN’s Udviklingsprogram (UNDP), som træner indkøbere fra hele verden for at udvikle og forbedre måden, der købes ind på.

Fra receptionist til underviser i indkøb

Marco havde oprindeligt ingen planer om at arbejde med indkøb, og hans karriere i FN startede mest af alt ved et tilfælde: Som studerende manglede han et sommerjob, hvilket endte med en stilling hos UNDP’s koordinerende indkøbsenhed Inter-Agency Procurement Services Office (IAPSO). Studiejobbet med forefaldende arbejde og receptionist-opgaver introducerede Marco til arbejdet med indkøb. I dag 20 år senere arbejder Marco stadig med indkøb hos UNDP, nu med fokus på undervisningsprogrammer.

”Jeg underviser indkøbere i at udvikle den måde, de køber ind på. Indkøb er i virkeligheden meget mere operationelt end man umiddelbart skulle tro – og så handler det om mennesker. Som indkøber er man  forbindelsen mellem markedet og projektledere rundt omkring i verden. Man befinder sig i et spændingsfelt. De projektansvarlige har behov for nogle helt specifikke produkter for at kunne hjælpe mennesker, der har brug for det. Det kræver enormt meget samarbejde og kommunikation at få det hele til at glide.”

Global undervisning

Indkøb er et meget bredt felt, som rummer folk med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. De færreste er uddannet med et specifikt fokus på indkøb. Derfor har UNDP udviklet et undervisnings- og certificeringsprogram, som både benyttes af deres egne ansatte, andre FN-organisationer og eksterne parter som regeringer og NGO’er.

Det særlige ved programmet er, at det er akkrediteret af det såkaldte Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) og dermed skaber en international standard. Kurserne bliver tilbudt på 11 lokationer rundt omkring i verden, herunder Bangkok, Dubai og New York – samt i FN Byen, København.

”Det fede ved mit job er at udvikle mennesker – at give dem nogle redskaber til at gøre deres job bedre. Indkøbere har en virkelig vigtig funktion. Hvis de gør det godt, er der så mange, der får glæde af det. Og så sætter jeg pris på at undervise folk, som ikke normalt har mulighed for at få adgang til så specifik træning. ”

Marco har blandt andet været på feltmissioner i Zambia, Palæstina, Afghanistan og Rusland, hvor han har inspiceret leverancer og assisteret UNDP’s landekontorer med uddannelsesforløb.

At skabe samarbejde mellem mennesker

En dygtig indkøber kan få det maksimale ud af de ressourcer, der er til rådighed. Dette kræver tæt samarbejde og koordinering mellem indkøbere og projektledere. Desuden er det ofte muligt at opnå en bedre pris, hvis organisationer samarbejder og køber større partier ind i fællesskab.

At arbejde med indkøb kræver således, at man kan navigere i et komplekst felt med mange implicerede parter. Opgaverne er varierende, og ofte skal der leveres løsninger under tidspres. På en international arbejdsplads skal der også tages højde for kulturforskelle.

”Som indkøber skal man tænke meget holistisk. Det kræver, at man er diplomatisk anlagt. At man kan forhandle, samarbejde, har empati og også at man kan motivere. Det hele handler om mennesker og om, at få dem til at løfte en opgave sammen. ”

Læs om andre UNCityzens nedenfor

2017-04-12T14:26:10+00:00