UN Women og UNDP: Det vil tage 108 år at opnå ligestilling

Af Caroline Rusten og Mette Fjalland
Hhv. chef for UN Womens nordiske kontor og partnerskabsrådgiver i UNDP’s nordiske kontor

Når samtalen falder på ligestilling over middagsbordet, har vi danskere en tendens til at være ret selvtilfredse. Og det har vi grund til. For modsat rigtig mange andre lande i verden kan Danmark bryste sig af at have opnået en høj grad af ligestilling mellem mænd og kvinder.

Men vi skal passe på med ikke at blive alt for selvtilfredse, for vi er stadig langt fra at have opnået fuld ligestilling, og vi er faktisk en del bagud i forhold til vores nordiske naboer.

Danmark er på en 13. plads

Ifølge det globale Gender Gap Index 2018 ligger Island, Norge, Sverige og Finland på top fire-pladserne, mens Danmark ligger helt nede på en 13. plads. Det gør vi blandt andet, fordi kvinder fortsat er underrepræsenteret i Folketinget såvel som i bestyrelser og andre beslutningsfora. I dag udgør kvinder lidt over en tredjedel (37 procent) af alle folketingsmedlemmer.

Tallet er ikke steget siden 1998, hvilket vil sige, at der ikke er gjort fremskridt i løbet af de sidste 20 år. Andelen af kvinder er endnu lavere, hvis vi ser på sammensætningerne i de danske lokalråd. Repræsentationen af kvinder i danske bestyrelser ligger på under 20 procent, og det endda på trods af en markant stigning de sidste par år.

Når det kommer til indkomst, tjener danske kvinder i gennemsnit 13 procent mindre end mænd. Det lyder måske ikke af så meget, men vi har beregnet, at det betyder, at kvinder kunne tage juleferie allerede fra 13. november for at kompensere for lønforskellen. Over et helt arbejdsliv kan det betyde, at mænd tjener hele 2,6 millioner kroner mere end kvinder.

Kvindelige indvandrere

Kvindelige indvandrere fra ikke-vestlige lande og flygtningekvinder er blandt de allerdårligst stillede kvinder i Danmark.

Den første gruppe har 20 procent mindre chance for at være i arbejde end nordisk-fødte kvinder, og kun 13 procent af flygtningekvinder i Danmark er i arbejde, tre år efter de er kommet til landet. Tallet for flygtningemænd er 45 procent.

Når det kommer til ligestilling og til at sikre, at ingen lades i stikken, som verdensmålene for bæredygtig udvikling lægger op til, er der således stadig ganske meget at kæmpe for – også i Danmark – en dag som i dag, hvor vi markerer den internationale kvindedag.

Ligestilling som accelerator

FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, har gentagne gange påpeget, at ligestilling mellem mænd og kvinder er den vigtigste accelerator i arbejdet for bæredygtig udvikling. Ligestilling er ikke kun en menneskeret, men også godt for verdensøkonomien, væsentligt for fred og sikkerhed og afgørende for bæredygtig udvikling.

Lad os starte med økonomien. Undersøgelser viser, at kvinders deltagelse i arbejdsmarkedet i de nordiske lande over de sidste 50 år har bidraget til landenes økonomiske vækst i et omfang af cirka 10-20 procent af den samlede vækst.

Fra et globalt perspektiv viser en undersøgelse lavet for nylig af McKinsey, at ligestilling vil medføre en vækst i verdensøkonomien på hele 12 billioner dollars inden 2025. Til sammenligning er det vurderet, at det vil koste cirka 5-7 billioner dollars i investeringer at nå verdensmålene.

Fred og sikkerhed er fundamentet for bæredygtig udvikling. Verdensbanken vurderer, at i 2030 bor 60 procent af verdens allerfattigste i konfliktramte og skrøbelige stater. Hvis vi skal afskaffe fattigdom og nå verdensmålene inden 2030, er det derfor afgørende at fremme fredsprocesser og fredsopbygning, der holder.

Alt tyder på, at større inddragelse af kvinder i dette arbejde kan gøre en forskel. Erfaring viser, at der er hele 35 procent større chance for, at en fredsaftale holder i mindst 15 år, hvis kvinder har været inddraget. Ikke desto mindre er virkeligheden i dag, at kvinder blot udgør to procent af alle fredsmæglere, fem procent af vidner og underskriftholdere og kun otte procent af forhandlere i større fredsprocesser.

Hvis vi skal nå verdensmålene

Når det kommer til social bæredygtig udvikling, har ligestilling også en positiv spin-off effekt og kan være med til at bryde den sociale arv.

Undersøgelser viser, at kvinders uddannelsesniveau har stor indflydelse ikke bare på deres indkomstniveau, men også på, hvor mange og hvor tidligt kvinder får børn, såvel som på deres børns sundhed og uddannelsesniveau. Tal viser blandt andet, at sandsynligheden for, at kvinder får børn, inden de fylder 18 år, falder med seks procent for hvert yderligere år skolegang, de får.

I lyset af de studier, der foreligger om fordelene ved ligestilling mellem mænd og kvinder, er det svært at forstå, hvorfor vi ikke er kommet længere. Til det nyligt afholdte World Econonic Forum i Davos blev det vurderet, at det vil tage os 108 år at opnå fuld ligestilling, hvis vi fortsætter i det nuværende tempo.

Og det har vi faktisk ikke tid til, hvis vi skal nå at indfri de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030. En dagsorden, som alle FN’s 193 medlemslande har skrevet under på i 2015.

De nordiske lande bør gå forrest

Så hvad skal der til for at accelerere indsatsen for at nå ligestilling?

For det første er det vigtigt, at vi anerkender fordelene ved at investere i ligestilling både ude i verden såvel som hjemme.

Vi må ikke stille os tilfredse i Danmark og tænke ”vi er nået rigeligt langt”. I forbindelse med sit nylige besøg til Danmark i januar opfordrede UN Womens administrerende direktør, Phumzile Mlambo-Ngcuka, da også de nordiske lande til at gå foran og demonstrere, at fuld ligestilling er opnåeligt. De nordiske lande er forbilledlige på ligestillingsområdet og står som et stærkt eksempel og rollemodel for andre lande i verden.

Men af samme grund har vi også et særligt ansvar for at vise, at vi kan og vil gå hele vejen, både fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi det er helt afgørende for den omstilling til bæredygtig udvikling, som alle verdens lande har forpligtet sig til – heriblandt Danmark.

Indlæg i Altinget 8. marts 2019

2019-03-08T14:38:05+00:00