Stjæl ikke vores fisk! Repræsentanter fra 65 lande samlet i FN Byen i København for at stoppe ulovligt fiskeri

København, 15. oktober 2018 – Omkring 300 repræsentanter fra regeringer, internationale organisationer og NGO’er fra 65 lande verden over er samlet i FN Byen i København i dag til den fjerde, årlige FishCRIME konference. Fiskekonferencen vil flytte fokus væk fra ulovligheder i havet til ulovligheder på land såsom økonomisk kriminalitet i forbindelse med ulovligt fiskeri. Et nyt forum for store havnationer, der vil blive oprettet under konferencen, skal hjælpe med at bekæmpe ulovligt fiskeri på tværs af landegrænser.

Den Europæiske Union anslår, at 20-25 procent af alle fisk på krogen er et resultat af ulovligt fiskeri.

”Jeg håber, at FN kan være med til at sætte yderligere skub i kampen mod ulovligt fiskeri”, sagde den norske fiskeriminister, Harald T. Nesvik, Fremskridtspartiet, i sine indledende bemærkninger.

Deltagerne i konferencen vil diskutere nye politikker, der skal være med til at bekæmpe ulovligt fiskeri, betydningen af disse ulovligheder, samt skyggeøkonomien og korruptionen, der gør det muligt for kriminelle at udvinde store overskud, mens de dræner naturen for dets ressourcer, krænker menneskerettighederne og undgår beskatning.

Camilla Brückner, direktør for FN’s Udviklingsprograms nordiske repræsentationskontor, sagde i sine indledende bemærkninger, at konferencen placerer et tiltrængt fokus på spørgsmål om fiskeriforbrydelser, der truer den lovlige fiskeri samt underminerer opnåelsen af FN’s Verdensmål. Brückner påpegede desuden at ved at opbygge effektive og ansvarlige institutioner, hvilket er kernen i FN’s 16. Verdensmål om fredelige og inkluderende samfund, kan hele samfundet blive involveret i at reducere disse forbrydelser.

”Ved at fremme retsstatsprincippet kan vi reducere ulovlige finansielle strømme, og vi kan derved få kastet et nødvendigt lys på skyggeøkonomien”, sagde hun.

Ministre fra Færøerne, Ghana, Indonesien, Kiribati, Namibia, Norge, Palau, Salomonøerne og Sri Lanka underskrev en fælleserklæring under konferencen, hvori de accepterede at dele information og yde gensidig støtte til bekæmpelse af ulovligt fiskeri.

”Der er brug for en international anerkendelse af problemet, hvis vi skal bekæmpe ulovligt fiskeri”, sagde Nesvik.

Konferencen er arrangeret af det norske Ministerium for Handel, Industri og Fiskeri og Nordisk Ministerråd med støtte fra FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC), INTERPOL, FN’s Udviklingsprogram (UNDP), the North Atlantic Fisheries Intelligence Group og PescaDOLUS.

Pressekontakt:

For yderligere information, kontakt venligst Trygve Ölfarnes, vicedirektør, FN’s Udviklingsprograms nordiske repræsentationskontor,
tlf .: +47 401 01 305, trygve.olfarnes@undp.org

UNDP Danmark

2018-10-16T09:17:27+00:00