Præsentation af rapport: Climate change, Migration and Displacement

UNDP Danmark inviterer i samarbejde med Udenrigsministeriet og CARE Danmark til præsentation af rapporten: ‘Climate change, Migration and Displacement: the need for a risk-informed and coherent approach

Sted: FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø
Tid: 29. maj 2018, kl. 15.00-16.30
Moderator: Asser Rasmussen Berling, Chefkonsulent, kontoret for Multilateralt Samarbejde og Klima, Udenrigsministeriet
Meld dig til her!

Klimaændringerne påvirker menneskers liv og deres levebrød verden over: storme, stigende havniveauer, ørkendannelse, tørke og oversvømmelser forekommer hyppigere og med øget intensitet. Klimaændringer som disse påvirker mennesker overalt, men i udviklingslandene er konsekvenserne ofte mere alvorlige end i andre lande.

Mens de samlede migrationsstal i dag svarer til, hvad de var tilbage i 2000, er andelen af indvandrere i højindkomstlande steget betydeligt. I 2016 blev mere end 24 millioner mennesker fordrevet af pludselige klimarelaterede kriser som storme og oversvømmelser. De ti største grunde til det store antal af mennesker, der er fordrevet, er direkte klimarelaterede. Samtidig oplever vi en stigning i konflikter i nogle af de mest klimafølsomme dele af verden, hvilket fører til diskussioner om klimaets rolle.

Join os, når Jan Kellett, UNDP’s særlige rådgiver for klima, katastrofer og energi, præsenterer UNDP-rapporten ‘Climate change, Migration and Displacement: the need for a risk-informed and coherent approach,’ efterfulgt af kommentarer fra de andre talere og en paneldiskussion. Aliou Dia, UNDP’s regionale teamleder for klima, katastrofer og energi vil sætte rapporten i kontekst fra et feltperspektiv, og john Nordbo, Klima Rådgiver for CARE Denmark, vil se på, hvad forskellige udviklingsaktører kan gøre for at løse de klimarelaterede udfordringer. Asser Rasmussen Berling, Chefkonsulent, kontoret for Multilateralt Samarbejde og Klima, Udenrigsministeriet, vil moderere debatten.

Arrangementet afholdes på engelsk.

PROGRAM

15:00-15:05          Moderator Asser Rasmussen Berling, Udenrigsministeriet, byder velkommen

15:05-15:30          Jan Kellett, UNDP, præsenterer rapporten Climate change, Migration and Displacement: the need for a risk-informed and coherent approach

15:30-15:40          Et feltperspektiv af Aliou Dia, UNDP

15:40-15:50          At flygte fra klimaændringer: den politiske respons af John Nordbo, CARE Denmark

15:50-16:30          Q&A

2018-05-24T12:56:49+00:00