Mere fart på kvinders ret til at bestemme over egen krop

13. september 2019 – Af Pernille Fenger, chef, UNFPA’s nordiske kontor

I dag, fredag den 13. september, er det 25 år siden at verdens lande blev enige om at sætte den enkeltes ret til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i centrum for bæredygtig udvikling. Det skete på Den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling, som fandt sted i Kairo. Verdenssamfundet vedtog her et banebrydende handlingsprogram, hvor ligestilling, kvinders selvbestemmelse og ret til at bestemme over egen krop udgjorde grundlæggende principper.

Stadigt flere kvinder har får adgang til prævention og kan selv bestemme, om de vil have børn, hvornår og hvor mange. På verdensplan får kvinder i gennemsnit nu kun halvt så mange børn, som de gjorde for 50 år siden. Når kvinder får mulighed for at vælge, vælger de fleste mindre familier.

På trods af de fremskridt, der er opnået siden Kairo-konferencen, er der dog stadig mange udfordringer. Vi oplever tilbageslag for kvinders rettigheder i mange dele af verden som følge af en voksende konservatisme. Vi har en lang vej at gå, før visionen om den enkeltes ret til seksuel og reproduktiv sundhed bliver en realitet for alle i hele verden.

Over 200 millioner kvinder, der ikke ønsker at blive gravide, er ikke beskyttet af effektiv prævention. Hvert år tvinges 12 millioner piger ind i giftermål. Hvert år dør over 300.000 kvinder af komplikationer under deres graviditet eller fødsel. Dødsfald, som kvalificeret hjælp kunne have forhindret.

Unge kvinder og piger lider mest under manglen på seksualundervisning, prævention og adgang til sundhedsydelser. Og frem for alt har de fortsat ikke fået opfyldt deres grundlæggende ret til selv at bestemme over deres krop og deres liv.

I anledning af 25-året for Kairokonferencen mødes verdenssamfundet igen. Denne gang til Nairobi Summit om ICPD25 den 12.-14. november med Danmark, Kenya og UNFPA som værter. Her håber UNFPA på konkrete, stærke forpligtelser fra FN’s medlemsstater, civilsamfundsorganisationer, virksomheder og andre partnere. Forpligtelser, der vil angive hvordan alle aktører vil gøre deres til at styrke kvinders og unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

Det er en unik mulighed der ikke bare bidrager til visionen fra Kairo, men også til opfyldelse af Verdensmålene inden 2030.

Vi har elleve afgørende år tilbage til at realisere disse grundlæggende menneskerettigheder inden for den ambitiøse tidsfrist som verdenssamfundet har sat sig selv. Det handler om enhver piges ret til at vælge sit liv. Men det handler også om hele vores fælles fremtid og udvikling.

2019-09-13T16:15:25+00:00