Mens omfanget af globale bevægelser stiger eksplosivt, bringer UN Women kvindeforkæmpere og ofre for kønsbaseretvold frem i rampelyset gennem den globale ”16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” kampagne

København, 28 November 2018 – Dette års FN-tema, ”Orange the World: #HearMeToo” sætter fokus på kvinder og piger som har overlevet vold. Størstedelen af verdens voldsofre lever uden for Hollywoods skinnende lys og mangler resourcer til at optage kampen mod deres gerningsmænd.

Globale bevægelser som ”#MeToo”, ”#TimesUp”, ”#BalanceTonPorc”, ”#NiUnaMenos”, ”HollaBack!” and ”TotalShutdown” og spontane virksomhedsstrejker har i den seneste tid belyst omfanget af vold mod kvinder og piger og hvor ofte det bliver normaliseret. Mens forskning viser at vold mod kvinder og piger rammer én ud af tre kvinder på verdensplan, og at intet land er immun over for denne pandemi, bliver kvinder og piger, som er udsat for vold, ofte beskyldt for selv at være skyld i overgrebet. Deres fortællinger bliver systematisk betvivlet i stedet for at  overgrebsmændene holdes ansvarlige.

Dette års FN tema for kampagnen 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence (25. November – 10. December) ”Orange the World: #HearMeToo” har som mål at støtte kvinder og piger verden over, og samles i en global bevægelse af solidaritet mod de historiske magtubalancer, i hvilke sexchikane og andre former for vold har dybe rødder.

Temaet opfordrer også til at ære og forstærke ofrenes stemmer, til at lytte og tro på ofre, til at stoppe kulturer der fører til stilhed og straffrihed og til at centrere samtalen og reaktionen omkring dem, der overlever vold. Temaet forsøger at udvide den globale samtale og at fremhæve stemmerne og aktivismen fra alle forkæmpere og ofre for vold, som ellers ofte er overset og glemt i mediernes overskrifter og diskussioner på sociale medier.

”Frygten for gengældsaktioner, for ikke at blive troet på, og det stigma som ofret bærer på – ikke gerningsmanden – har lukket munden på millioner af ofre for vold og maskeret det sande omfang af kvinders fortsatte forfærdende oplevelser”, sagde UN Womens generaldirektør, Phumzile Mlambo-Ngcuka. ”Men i den seneste tid har græsrodsaktivitiser, ofre og globale bevægelser forvandlet isolation til globalt søstersolidaritet. De afslører udbredelsen af vold fra ledelsesgangen til fabriksgulvet, og holder gerningsmændene ansvarlige”. Læs den fulde udtalelser på engelsk her.

Verden rundt vil ”16 Days of Activism” være en mulighed for at samle regeringer, samfund, ofre, aktivister og offentligheden for at skabe opmærksomhed omkring det presserende behov for at stoppe vold mod kvinder og piger gennem begivenheder, demonstrationer og kampagner. I over 70 begivenheder, f.eks. på skoler og universitetet i Malawi og Barbados, i offentlige transportcentre i El Salvador, Vanuatu og Filippinerne, med fodboldkampe i Egypten, vil globale medborgere udvise solidaritet med ofre, forkæmpere, kvindebevægelsen og kvinders menneskerettighedsforsvarere i hele verden.

For at skabe opmærksomhed om kampagnen vil ikoniske bygninger og monumenter blive lyst op i orange, den officielle farve for UNiTE kampagnen, som symboliserer håb og en fremtid fri for vold. Nationalforsamlingen i Nigeria, Place de l’Obélisque i Senegal, Parlamentet i Marokko, administrationsbygningen ved Panamakanalen, Brasiliens nationale kongress samt Christo Redentor statuen, pyramiden i Astana i Kazakhstan, EU bygningen i Laos og præsidentens kontor samt syv regeringsbygninger i Nepal vil lyse orange.

Gennem flere strategiske initiativer er UN Women i forreste række med indsatser for at stoppe alle former for vold mod kvinder og piger, lige fra EU-FN Spotlight initiativet til 500 million euro, som er den største enkeltstående investering i afskaffelsen af vold mod kvinder nogensinde, til arbejdet med sikre byer og sikre offentlige områder i 35 lande.

For at markere kampagnen i København har UN Women åbnet en udstilling i FN Byen, som omhandler kønsbaseret vold. Udstillingen fremviser med statistikker og figurer, hvor chokerende hverdagsagtig kønsbaseret vold er i alle samfund verden over. I forlængelse af temaet #HearMeToo fremhæver udstillingen også de smertefulde oplevelser, som ofre for vold har. Ved at scanne QR koder, som er en del af de udstillede infografikker, kan personale og gæster i FN Byen få adgang til historier fortalt af ofre for kønsbaseret vold. UN Women vil også være til stede på Rådhuspladsen på Menneskerettighedsdagen d. 10. December, kampagnens sidste dag, for at dele information og for at diskuetere kampagnens tema med offentligheden. Dele af udstillingen fra FN byen vil også være at finde på Rådhuspladsen denne dag.

For anmodninger om interviews eller besøg i udstillingen, kontakt venligst meri.vaija@unwomen.org

Del nyheder om kampagnen på alle sociale medier platforme ved at bruge disse hashtag: #HearMeToo, #orangetheworld og #16 days, og følg samtalen på @unwomennordic og ”SayNO_UNiTE på twitter.

Se nye historier, videoer og mere på UN Womens engelske hjemmeside: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women

2018-11-29T12:48:24+00:00