Læs FN Byens indstik om lighed mellem kønnene her!

FN Byen København har i samarbejde med Copenhagen Post udgivet et særtillæg, der sætter fokus på kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

De 11 FN organisationer, som har til huse i FN Byen i Nordhavn, giver hver især et indblik i hvordan deres organisation arbejder for at fremme kvinders rettigheder. I tillægget kan man blandt andet læse om hvordan IOM (FN’s internationale migrationsorganisation) adresserer ubevidst kønsbias i deres rekrutteringsproces eller hvordan UNOPS (FN’s konto for projektledelse) arbejder for at tiltrække flere kvindelige kandidater til deres feltkontorer. Man kan også læse om UNICEF Supply Divisions hygiejnesæt til piger og kvinder i humanitære kriser eller UNHCR’s (FN’s flygtningeorganisation) arbejde mod forebyggelse af seksuel og kønsbaseret vold i flygtningekriser.

Særtillægget inkluderer også en artikel af udviklingsminister, Ulla Tørnæs, samt et overblik over de 11 organisationers mandater.

2017-10-27T10:47:50+00:00