Kulturnatten 2019 i FN Byen

København, 11. oktober 2019

Over 2000 gæster besøgte FN Byen på Kulturnatten 2019 den 11. oktober. Her fik de lejlighed til at besøge de 11 FN organisationer, som har til huse i FN Byen og lære mere om, hvordan organisationerne arbejder mod at opnå FN’s 17 verdensmål.

Inspireret af ugens C40 Summit, som fandt sted i København d. 9.-12. oktober, valgte FN Byen i år at have et overordnet tema: Live like tomorrow – creating the world we want. Temaet var omdrejningspunktet for alle aftenens aktiviteter, som fandt sted i fire tematiske områder: Flygtninge & migration, klima & sult, uddannelse, sundhed & kvinders rettigheder og ulighed & partnerskaber.

 

I flygtninge & migration-området fik de besøgende blandt andet mulighed for at opleve UNHCR’s nye, bæredygtige flygtningeshelter. De besøgende kunne endvidere lære om, hvordan FN leverer uddannelsesmaterialer til flygtningeområder gennem ”school-in-a-box”. Sidst men ikke mindst, kunne de besøgende få en opsigtsvækkende oplevelse af livet i en flygtningelejr gennem Virtual Reality goggles. 70 millioner mennesker er i dag tvunget til at flygte og antallet af flygtninge og migranter er stigende. Beskyttelse af migranter og flygtninges rettigheder er således et vigtigt arbejde for FN.

 

Gennem klima & sult-området lærte de besøgende om, hvordan millioner af mennesker påvirkes af klimaforandringerne, hvilket blandt andet leder til sult. Dette kunne de opleve på ”egen hånd” gennem Virtual Reality goggles og ved film- og fotoudstillinger. I en verden, hvor der produceres nok mad til alle, går stadig 1 ud af 9 mennesker sulten i seng hver nat. FN adresserer disse udfordringer gennem blandt andet klimaforebyggende infrastruktur og hydroponiske planter, som de besøgende kunne opleve i dette område. Slutteligt, kunne de besøgende skrive deres eget klimaløfte.

 

I det tredje område, uddannelse, sundhed & kvinders rettigheder, kunne de mange besøgende lære om hvordan FN forsøger at fremme kvalitetsuddannelse, ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed blandt kvinder verden over. De besøgende kunne opleve en fødende dukke, se FN’s nye vaskeudstyr som de sender ud til operationer, se film om kvinders rettigheder og endeligt opleve FN’s nye handikaptoiletter, som sendes ud til kriseområder.

 

Også ulighed og partnerskaber blev gæsterne klogere på, da FN-medarbejdere i det sidste område fortalte om, hvordan FN forsøger at styrke partnerskaber på tværs af landegrænser, sektorer og NGO’er, med målet om at skabe mere retfærdige samfund med mindre fattigdom og ulighed, på en måde hvor ingen bliver ladt i stikken. Dette kunne gæsterne i det fjerde og sidste område blandt andet lære mere om gennem fysiske aktiviteter og spil, hvori deltagerne skulle tage stilling til vigtige ulighedsagendaer.

2019-10-18T13:54:26+00:00