International kvindedag: Kvinder afgørende for at nå mål om en verden uden sult inden 2030

København, den 7. marts – Kvinder er et stærkt fokus for WFP. At give piger og kvinder en central rolle i politiske beslutninger og i programmer til bekæmpelse af sult og fattigdom er helt afgørende for, at vi kan nå vores mål om en verden uden sult inden 2030. Sådan som det blev besluttet ved vedtagelsen af Verdensmålene under FN’s Generalforsamling i 2015. Hvis vi mindsker uligheden og fjerne de forhindringer, der udelukker kvinder fra at påvirke udviklingen i alle sektorer, vil det have en positiv konsekvens for fødevaresikkerheden verden over.

Årets FN-tema for den internationale kvindedag – tænk lige, byg smart og innover for forandring – resonerer stærkt med WFP’s kønstransformerende tilgang: vi arbejder for at give alle liv i værdighed, med valg og muligheder. For eksempel bidrager vores integrerede kontantoverførselsprogrammer til at reducere kønsbaseret vold, styrke kvindernes beslutningstagning og øge kvinders lederskab.

“Den internationale kvindedag minder os om det enorme og værdifulde bidrag, kvinder yder til en mere fredelig, fremgangsrig og fødevaresikker verden”, siger WFPs administrerende direktør David Beasley. “WFP-programmer over hele verden hjælper til at styrke kvinder, så de kan få flere muligheder for ikke bare at forbedre deres egne liv, men også skabe forbedringer for deres familier, samfund og nationer.”

Ligestilling mellem kønnene er fortsat en kritisk del af vores arbejde. WFP udfordrer konstant status quo og arbejder for at opnå ligestilling og kvinders empowerment gennem sine programmer. Skolemadsprogrammer har vist en stigning i ernæring og uddannelse blandt piger og bidraget til et fald i teenage-graviditet og børneægteskab. Vores Food for Assets-projekter har styrket kvinder, som nu er i stand til at arbejde i deres lokalsamfund, brødføde deres familier, sælge deres produkter og bidrage til udviklingen af ​​sig selv og deres familier.

FN’s World Food Programme – redder liv under katastrofer og forandrer liv for millioner af mennesker gennem bæredygtig udvikling. WFP arbejder i mere end 80 lande i verden, giver fødevareassistance til mennesker fanget i konflikter og katastrofeområder og skaber grundlaget for en bedre fremtid.

Danmark er blandt WFP’s vigtigste donorer af fleksible bidrag. Disse bidrag gør det muligt for WFP at reagere hurtigt og effektivt, når katastrofer indtræffer, finansiere forsømte kriser og dermed sikre, at hjælpen når dem, der har mest brug for den.

Følg os på Twitter WFP_DK & @WFP_Media

For information om WFP på dansk, besøg vores hjemmeside: da.wfp.org

Foto: WFP/Shehzad Noorani

2019-03-07T16:32:25+00:00