Hver fjerde barn er vidne til vold i hjemmet i Ukraine

16. november 2018 – At være vidne til vold i hjemmet som barn kan have langvarige følger og danne grundlag for voldelig adfærd i voksenalderen, viser en ny undersøgelse fra UNFPA (FN’s Befolkningsfond). I Ukraine oplever hvert fjerde barn sin far udøve fysisk vold mod sin mor. En million kvinder rammes af kønsbaseret vold hvert år.

Verden er langt fra at opnå ligestilling. Ifølge World Economic Forum (WEF), der hvert år udgiver ”The Gender Gap Report” viser data fra 2017, at ligestillingen på verdensplan er blevet forringet for første gang i 11 år. Kvinder har gennemsnitligt kun 68% af de muligheder, mænd har. Globalt set udsættes én ud af tre kvinder for seksuel vold, fysisk eller mentalt misbrug på et tidspunkt i deres liv.

Civilsamfundsorganisationen Promundo, der arbejder for at engagere mænd og drenge i at fremme ligestilling og forebygge vold i over 40 lande, konkluderer på baggrund af 10 års undersøgelser, at der generelt på verdensplan fortsat er en meget klar opdeling mellem mænds og kvinders kønsroller.

Ukraine er ingen undtagelse. Landet befandt sig i 2017 på plads nummer 61 blandt 144 lande på Global Gender Gap Index. Dette indeks måler niveauet for ligestilling baseret på økonomiske forhold, uddannelse, sundhed og politisk deltagelse.

Involvere mænd og drenge

Hvis man vil opnå varige forbedringer og stoppe kønsbestemt vold er det nødvendigt at fokusere på mænd og drenge. Derfor gennemførte UNFPA tidligere i år den første omfattende undersøgelse af mænds holdning til ligestilling i Ukraine.

“Vi var blandt andet interesserede i at finde årsager til, at mænd udøver vold i deres familie. Det viste sig, at voksne mænd i vid udstrækning baserer deres handlinger på de erfaringer, de selv har gjort sig i løbet af deres barndom og ungdom,” forklarer Caspar Peek, UNFPA’s repræsentant i Ukraine og Hviderusland.

Mobilt team i det østlige Ukraine. © Maks Levin/UNFPA.

Undersøgelsen identificerer en række karaktértræk, som mænd føler, de skal leve op til for at udfylde deres rolle i samfundet: De må ikke vise svaghed, bede om hjælp eller indrømme, at de ikke ved, hvordan man løser et givet problem. Fra den tidlige barndom bliver drenge socialiseret til denne opfattelse af maskulinitet.

Vold går i arv

Undersøgelsen viser også, at egne erfaringerne med børnemisbrug har en betydelig indvirkning på menneskets personlige udvikling. Halvdelen af ​​respondenterne havde selv oplevet at blive fysisk afstraffet af deres forældre som børn. En fjerdedel havde været vidne til faderens vold mod moderen. Eksponering for voldskulturen fortsætter i skolen og i hæren, hvor hveranden deltager i undersøgelsen enten var offer for eller vidne til mishandling.

En sådan arv påvirker psyken og den følelsesmæssige tilstand hos voksne mænd.

Mindst en million kvinder bliver hvert år udsat for kønsbaseret vold i Ukraine. Tallene kan være endnu højere, da kun 30 procent søger hjælp fra socialtjenesten eller politiet. “Du skal ikke sætte skrald uden for dit hus,” siger et ukrainsk ordsprog om, hvordan konflikter i hjemmet skal løses.  Kvinder søger ikke hjælp, fordi de frygter stigmatisering, repressalier fra deres mænd, eller fordi de ikke ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp.

UNFPA koordinerer støtte til kvinder

Med hjælp af midler fra internationale donorer, arbejder UNFPA på at koordinere indsatsen mellem mere end 80 sundhedsklinikker, retslige institutioner og civilsamfundsorganisationer i Ukraine. Dette skal sikre, at udsatte kvinder har adgang til hele spektret af juridiske, sundhedsmæssige og psykosociale ydelser.

UNFPA har også mobile teams, der kan give kvinder i mere isolerede områder adgang til at få hjælp. Dette har fungeret i 10 regioner i Ukraine de seneste tre år og har hjulpet hundredvis af kvinder med at starte rehabilitering.

Kvinder, der udsættes for fysisk eller psykisk overgreb fra deres partner, er meget sårbare. Ofte har de ingen at gå til, ingen de kan bede om hjælp. Derfor skal regeringen og det internationale samfund tage ansvar.

Kønsbaseret vold er nemlig ikke en række isolerede begivenheder. Det er socialt problem, som skal stoppes.  Retten til ikke at blive udsat for vold skal bygges på menneskerettigheder og på politisk bevågenhed omkring ligestilling. Ukraine er mellem år 2016 og 2017 kravlet otte pladser op på Global Gender Gap Index. Det kan netop være et resultat af, at ligestilling nu prioteres højere i den politiske debat.

2018-11-16T15:40:12+00:00