Stigning i kønsbaseret vold i krigsramte Ukraine

“Jeg mødte 17-årige Iryna for første gang på hospitalets fødegang, hvor hun sad ved vinduet, kiggede ud i luften og aede sin store mave. Hun var i niende måned og i tvivl om, om hun skulle tage hjem til sin voldelige mand”, fortæller psykologen Olga Shapoval.

Da Irynas far og eneforsørger blev diagnosticeret med tuberkulose, flyttede Iryna, der på det tidspunkt var 16 år gammel, ind hos sin kæreste. Et år senere var hun gravid, og hendes kærestes oprindelige omsorg og ømhed blev erstattet af bank, gentagne voldtægter og konstant psykologisk pres.

Irynas historie er ikke unik. Tusinder af mennesker har enten været vidende til eller har oplevet kønsbaseret vold i de områder i Ukraine, der er ramt af konflikt.

På grund af forværret sikkerhed, dårligere levevilkår og nedbrud af sociale sikkerhedsnet, er kvinder og piger i højere risiko for at blive ofre for kønsbaseret vold i konfliktramte områder. Og deres sårbarhed øges, da rapportering af kønsbaseret vold ofte betyder, at man bliver set skævt til. På trods af de fysiske og psykologiske traumer, søger 85% af de udsatte ikke behandling og ca. 80% af ofrene rapporterer ikke overgrebene til myndighederne.

Igennem det sidste halvandet år har Olga Shapoval arbejdet i et af de mobile teams, som hjælper kvinder, der har overlevet vold og overgreb – som for eksempel Iryna – ved at yde psykosocial støtte. Nogle af hendes klienter er internt fordrevne, som er flygtet fra krigen i det østlige Ukraine. Disse kvinder er tre gange så ofte udsat for kønsbaseret vold sammenlignet med de kvinder, som ikke har været nødt til at flygte.

Siden krisen startede, har UNFPA, FN’s Befolkningsfond, i Ukraine ledet den humanitære indsats, der adresserer kønsbaseret vold og reproduktive sundhedsbehov blandt de mest udsatte kvinder og piger, specielt i fjerntliggende områder og nær konfliktzonen. UNFPA yder livsvigtig hjælp gennem sin mobile psykosociale rådgivning og ved at sikre adgang til sundhedsydelser. I løbet af det sidste år, har 14,600 overlevende efter kønsbaseret vold modtaget psykosocial rådgivning ydet af 26 mobile teams i fem regioner.

I dag har udenrigsminister Anders Samuelsen inviteret civilsamfundet og relevante partnere til diskussion af den strategiske ramme for det danske Naboskabsprogram 2017-2021, som omfatter Ukraine og Georgien. Kampen mod kønsbaseret vold i det østlige Ukraine er forslået som et fokusområde i den nye strategiske ramme.

Navnet i artiklen er ændret for at sikre anonymitet.

Pernille Fenger, chef for UNFPA, FN’s Befolkningsfonds nordiske kontor

2017-06-12T11:21:33+00:00