FN’s ungeudsending i København: Verdensmålene kan kun indfries hvis unge bliver en del af løsningen

FN Byen den 3. december 2018 –  Jayathma Wickramanayake, FN-generalsekretær Antonio Guterres’ særlige udsending for unge, besøger Danmark fra mandag den 3. december til onsdag den 5. december. Formålet med besøget er at sætte fokus på, at Verdensmålene kun kan nås, hvis den største generation af unge nogensinde bliver en del af løsningen.

Ungeudsendingen skal deltage på et seminar om ungeengagement og involvering i udviklingsarbejde arrangeret af Udenrigsministeriet.  I forbindelse med sit besøg, mødes Jayathma Wickramanayake også med udviklingsminister Ulla Tørnæs, danske civilsamfundsorganisationer, de danske ungedelegater, der repræsenterer danske unge ved international konferencer, og besøger FN-byen i København.

”Hver eneste dag bidrager unge mennesker til at finde innovative løsninger på globale udfordringer, men alt for ofte udelukkes de fra reel indflydelse pga. deres alder. Det betyder ikke kun at vi går glip af gode ideer, der kan fremme bæredygtig udvikling, det medfører også, at mange unge føler sig marginaliseret og har mistillid til vores politiske institutioner. Hvis vi skal indfri Verdensmålene i 2030 er det derfor helt centralt, at vi bliver bedre til at arbejde med og for unge. Det ser jeg frem til at diskutere under mit besøg i Danmark, som er en stærk partner og frontløber på den globale ungedagsorden”, siger Jayathma Wickramanayake forud for besøget.

Jayathma Wickramanayake blev udnævnt som ungeudsending af generalsekretær Antonio Guterres i 2017. Hun spiller en afgørende rolle i arbejdet med at realisere generalsekretærens ønske om, at unge skal være en tværgående prioritet i FN’s arbejde. Verdens unge udgør i dag den største ungdomsgeneration nogensinde, 1,8 milliarder – og unges andel af befolkningen vokser særligt hurtigt i udviklingslandene. Derfor er det helt afgørende at involvere unge i beslutningsprocesser på nationalt, regionalt og internationalt niveau, hvis Verdensmålene skal nås i 2030.

”Verden har den største ungegeneration nogensinde og langt størstedelen af de unge bor i udviklingslande. At inddrage unge er absolut afgørende for at sikre bæredygtig udvikling. Danmark kæmper for udvikling med og af unge og ikke alene for unge. FN’s udsending for unge har  en meget vigtig opgave, som det er afgørende, at Danmark støtter bedst muligt op om. Derfor er jeg også meget glad for, at FNs ungeenvoy i disse dage aflægger Danmark et besøg”, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

Program

Ungeudsendingen besøger indledningsvist UNICEF’s store lager i Nordhavnen. Herefter deltager hun i en debat hos Mellemfolkeligt Samvirke efterfulgt af møde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tirsdag den 4. december åbner Jayathma Wickramanayake Udenrigsministeriets internationale seminar om ungeinvolvering i udviklingsarbejde i Eigtveds Pakhus. Seminaret har til formål at inddrage unge direkte i arbejdet med virkeliggørelsen af det fokus, der er på unge i den udviklingspolitiske og humanitære strategi Verden2030. Hun tager derefter videre til FN-Byen København for blandt andet at deltage i et skolebesøg med FN-Byens besøgstjeneste for skoler, #UNCity4Schools, ligesom hun mødes med de ansatte i FN-byen.  Dagen sluttes af med et møde med udviklingsminister, Ulla Tørnæs, og møde med Tingbjerg Ungeråd.

Ungeudsendingens sidste dag i København foregår på Rysensteen Gymnasium sammen med Ulla Tørnæs, hvor de deltager i en paneldebat med hele gymnasiet sammen med en række ungdomspolitikere. Arrangementet er et led i det tætte samarbejde med danske ungdomspolitikere og Rysensteen, som FN Byen har. Ungeudsendingen mødes også med en række civilsamfundsorganisationer for at drøfte innovativ seksualundervisning for unge og indsatser for at fremme unges psykiske sundhed.

Ungeudsendingens besøg er arrangeret af Udenrigsministeriet,  FN Byen og UNDP’s nordiske kontor.

Baggrund

Jayathma Wickramanayake lancerede i september i år FN’s ungestrategi kaldet Youth2030: The United Nations Youth Strategy. Strategien placerer unge som en tværgående prioritet i FN’s arbejde.

Yderligere information om Jayathma Wickramanayake kan findes her:   https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-06-20/ms-jayathma-wickramanayake-sri-lanka-envoy-youth

Kontakt:

Udenrigsministeriet: Presserådgiver Marie Dørup, tlf 61979020

FN Byen: Kommunikationschef Lars Peter Schaumburg-Levy, tlf. 41904124.

2018-12-03T12:24:11+00:00