FN’s generalsekretær António Guterres besøger FN Byen

København, 10. oktober 2019

Torsdag den 10. oktober bød FN Byen FNs generalsekretær, António Guterres, velkommen i FN Byens Campus 1 og 2 for første gang. Generalsekretæren deltog blandt andet i et Town Hall-møde på Campus 1, hvor han talte til hundredvis af FN-ansatte.
I talen fremhævede Guterres blandt andet vigtigheden af at samle og samarbejde på tværs for at opnå FN’s 17 verdensmål.
Om bekæmpelsen af klimaforandringer, understregede generalsekretæren: ”Klimaforandringer er den største trussel mod verden i dag. Alle er klar over at FN står i spidsen for at kæmpe imod klimaforandringerne”.

UNHCR og Verdensbanken åbner fælles datacenter
Guterres deltog efterfølgende i åbningen af FNs flygtningeorganisation UNHCR’s og Verdensbankens fælles datacenter om flygtninge, der er placeret i FN Byen.
Centrets arbejde kombinerer UNHCR’s erfaring, viden og data om flygtninge og fordrevne med Verdensbankens globale erfaring med at reducere fattigdom og socio-økonomisk analytisk ekspertise. Forventningen er, at en forbedret indsamling, analyse og deling af data vil bidrage til en mere effektiv brug af ressourcer samt udviklingen af langsigtede og bæredygtige løsninger. Datacentret er derfor et vigtigt element i udviklingen af et mere effektivt respons til flygtningesituationer og vil understøtte målsætningerne i Global Compact on Refugees.

Læs hele pressemeddelelsen om åbningen af datacenteret her.

2020-05-20T12:25:02+00:00