Danskerne bakker op om udviklingssamarbejdet

25. februar 2018 – Knap to tredjedele af danskerne – 61 pct. – bakker op om det danske udviklingssamarbejde. Det fremgår af en ny Wilke-undersøgelse om danskernes kendskab og holdninger til udviklingssamarbejdet.

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs glæder sig over opbakningen: ”Det er meget positivt, at så mange danskere bakker op om udviklingssamarbejdet. Danskerne kan godt se, at når vi hjælper til i verden og øger indsatsen i nærområderne, så passer vi samtidig på Danmark. Migration, flygtningekrisen og klimaforandringer er jo globale udfordringer, som i høj grad også påvirker Danmark og Europa. Derfor er regeringens udviklingssamarbejde målrettet netop disse udfordringer, og jeg glæder mig over, at danskerne i så høj grad bakker op om regeringens politik”.

Rapporten viser også, at kendskabet til de 17 verdensmål, som FNs generalforsamling vedtog i 2015, er steget fra 12 pct. til 16 pct. Kendskabet er markant højere blandt den yngre del af befolkningen, hvor 33 pct. af 18-24 årige kender verdensmålene. Det glæder udviklingsminister Ulla Tørnæs:

”Jeg er rigtig glad for, at det netop er de unge, der kender verdensmålene allerbedst. Det er deres fremtid, det gælder, og dem, der skal være med til at sørge for, at vi når målene. Men jeg håber selvfølgelig, at endnu flere danskere fremover får kendskab til verdensmålene og indsatserne for at skabe en bæredygtig udvikling frem mod 2030.”

Samtidig er der i 2017 sket en stigning i antallet af danskere, der har tillid til, at bistanden bliver anvendt til fornuftige formål – fra 36 pct. i 2016 til 41 pct. i 2017. Og tilsvarende er der sket et markant fald i andelen, der mener, at størstedelen af pengene ender i de forkerte lommer fra 50 pct. i 2016 til 42 pct. i 2017.

”Selvom der stadig er mange danskere, der er i tvivl om pengene bliver anvendt fornuftigt, så synes jeg, det er meget opmuntrende, at tilliden til udviklingsbistanden er steget. Det er rigtig vigtigt, at danskerne har tillid til, at deres penge bliver forvaltet ordentligt – og det bliver de. Vi har en nul-tolerance over for korruption, og vi fører meget tæt kontrol med vores bistandsmidler og samarbejdspartnere”, siger Ulla Tørnæs.

Danskernes kendskab og holdninger til udviklingssamarbejdet

UM.dk.

2018-02-26T12:14:39+00:00