Danmark medvært for WHO-konference om ikke-smitsomme sygdomme

9. april 2018 – Hvert år dør 40 millioner mennesker af såkaldte ikke-smitsomme sygdomme (NCD) som diabetes, kræft og hjerte-kar sygdomme. Det er en global prioritet at tackle den massive udfordring på området og nå FN’s verdensmål om netop at reducere for tidlige dødsfald med en tredjedel inden 2030. På trods af det mangler der stadig investeringer på området, og derfor afholder Danmark sammen WHO en konference om emnet i København fra 9-11. april.

”Omfanget af udfordringerne med ikke smitsomme sygdomme er enormt. Og det er behovet for fremskyndet og styrket indsats på tværs af flere sektorer og interessenter globalt også”, siger dr. Svetlana Axelrod, WHO’s assisterende generaldirektør for ikke-smitsomme sygdomme og mental sundhed.

“Kun ved at arbejde sammen i nye partnerskaber og investere de rigtige ressourcer, vil vi være i stand til at beskytte folk mod ikke smitsomme sygdomme og give dem den pleje, de har brug for.”

På mødet i København vil delegerede fra WHO-medlemsstater, udviklingsagenturer, FN-agenturer, NGO’er, akademier, filantroper og erhvervsorganisationer undersøge nye måder at løse udfordringen med finansieringen af kampen mod ikke-smitsomme sygdomme.

”I sidste ende er det regeringernes ansvar at sikre ressourcer til sundhed, men alle interessenter, herunder den private sektor, kan spille en vigtig rolle for at sætte fokus på netop denne dagsorden”, tilføjer Dr. Axelrod.

Ikke smitsomme sygdomme hæmmer økonomiske udvikling

For tidlig død forårsaget af kroniske sygdomme som hjerte-og karsygdomme, der fører til hjerteanfald og slagtilfælde, kræft, diabetes og kroniske respiratoriske sygdomme udgør en af de største globale sundheds- og udviklingsudfordringer, da de ofte dræber mennesker på et tidspunkt, hvor de er mest produktive i arbejdsstyrken. Kroniske sygdomme rammer både rige og fattige lande, men byrden forårsaget af disse sygdomme stiger uforholdsmæssigt blandt lavere indkomstlande og har en enorm indvirkning på den økonomiske vækst.

“Vi kan ikke længere fortsætte, som vi plejer. Den globale byrde og udfordring forårsaget af ikke-smitsomme sygdomme er af sådant et omfang, at det kræver, at vi tænker ud af boksen med nye partnerskaber og finansieringsmekanismer” siger Danmarks udviklingsminister, Ulla Tørnæs.

“Partnerskaber er nøglen til en sundere fremtid og nødvendige for at nå verdensmålene,” tilføjer hun.

“Derfor skal vi tilskynde innovative partnerskaber mellem offentlige og private aktører. Vi glæder os til at udforske og fremvise løsninger gennem de engagerede sektorer og stakeholders engagement, og vi glæder os til at lede denne vigtige diskussion om, hvordan vi kan lukke finansieringshullet.”

Konferencen fokuserer på, hvordan der kan mobiliseres indenlandske og eksterne finansieringsstrømme, samt tilpasning af finansiering fra den private sektor til støtte for nationale reaktioner på kroniske sygdomme – med respekt for interessekonflikter.

NCD konferencen: Globale partnerskaber for globale løsninger

Den globale dialog vil gøre status over de fremskridt, der er gjort siden 2011 til finansiering af nationale svar på udfordringen med ikke smitsomme sygdomme. Konferencen vil også fremvise gode eksempler på, hvordan man tilpasser offentlige og private interesser for at fremskynde indsatsen for forebyggelse og kontrol af ikke smitsomme sygdomme. På et ungdomsinnovationslaboratorium i margin af konferencen vil 20 talentfulde unge fra 16 lande samarbejde om at skabe innovative ideer og løsninger, som kan bidrage til at lukke finansieringshullet for kroniske sygdomme.

Dialogen som konferencen danner rammerne for er det første globale multistakeholdermøde for at diskutere det nuværende finansieringslandskab og demonstrere synergier mellem finansiering af ikke smitsomme sygdomme og bredere bestræbelser på at styrke sundhedssystemerne mod universel sundhedstjeneste og sundhed for alle.

WHOs globale dialog er en del af den uformelle proces, der fører frem til FN’s Generalforsamling tredje møde på højt niveau om kroniske sygdomme i september 2018. Det er samordnet af Verdenssundhedsorganisationen og Danmarks regering og støttet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Verdensdiabetesfonden, Den Internationale Sammenslutning af Farmaceutiske Fabrikanter og Foreninger, World Economic Forum og NCD Alliance.

2018-04-09T12:59:22+00:00