COVID-19 kan skubbe antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom til over 1 milliard inden 2030, viser ny UNDP-undersøgelse

New York, 3. december 2020

Alvorlige langsigtede konsekvenser af COVID-19-pandemien kan skubbe yderligere 207 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom og bringe det samlede antal op på over 1 milliard inden 2030, ifølge en rapport udgivet i dag af FN’s Udviklingsprogram (UNDP). Men dette scenarie er ikke en selvfølge: Med målrettede investeringer i verdensmålene for bæredygtig udvikling vil 146 millioner mennesker faktisk kunne løftes ud af ekstrem fattigdom.

Undersøgelsen, der er en del af et mangeårigt partnerskab mellem UNDP og Pardee Center for International Futures ved University of Denver, vurderer indvirkningen af forskellige COVID-19-genopretningsscenarier på verdensmålene over de kommende ti år.

‘Baseline COVID’-scenariet, baseret på den nuværende dødelighed og de seneste vækstfremskrivninger fra Den Internationale Valutafond (IMF), ville resultere i en stigning på yderligere 44 millioner ekstremt fattige i 2030 i sammenligning med udviklingstendensen før pandemien.

Under et ‘Høj skade’-scenarie, hvor genopretningen bliver langvarig, vil COVID-19 sandsynligvis skubbe yderligere 207 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom inden 2030 og øge antallet af kvinder i fattigdom med 102 millioner sammenlignet med baselinen, viser rapporten. I ‘Høj Skade’-scenariet forventes det, at 80 procent af den COVID-19-forårsagede økonomiske krise stadig vil kunne mærkes om 10 år på grund af produktivitetstab, der forhindrer en fuldstændig genopretning af vækstraten.

Undersøgelsen vurderer imidlertid også, at målrettede investeringer i verdensmålene over det kommende årti i social velfærd og social beskyttelse, god regeringsførelse, digitalisering og grøn omstilling ikke kun vil kunne forhindre en stigning i ekstrem fattigdom, men også bane vej for den nødvendige omstilling til bæredygtig udvikling.

Dette ambitiøse, men også mulige ’Verdensmåls-skub’-scenarie ville løfte yderligere 146 millioner mennesker ud af ekstrem fattigdom, selv under hensyntagen til de nuværende indvirkninger af COVID-19 pandemien.

”Denne nye fattigdomsforskning viser, at COVID-19-pandemien er et vendepunkt, og de valg, ledere tager nu, vil afgøre hvilken retning udviklingen kommer til at gå. Vi har en mulighed for at investere i handling, der ikke kun hjælper folk med at komme sig oven på COVID-19, men som vil sætte os på kurs mod en mere retfærdig, modstandsdygtig og grøn fremtid,” sagde UNDP’s chef, Achim Steiner.

De verdensmåls-indsatser, der foreslås i undersøgelsen lægger op til adfærdsmæssige ændringer og ændringer i forbrugsmønstre for mad, energi og vand, ligesom de fokuserer på globalt samarbejde om klimahandling, yderligere investeringer i genopretning efter COVID-19 og behovet for forbedret adgang til bredbånd og teknologiinnovation.

Undersøgelsen konkluderer endvidere, at ’Verdensmåls-skub’-investeringer har et betydeligt potentiale for at øge menneskelig udvikling ikke mindst i skrøbelige og konfliktramte lande, hvor størstedelen af ekstremt fattige bor.

Denne publikation er første del af en UNDP-flagskibsrapport om indvirkningen af COVID-19 på verdensmålene for bæredygtig udvikling. Den fokuserer på konsekvenserne af pandemien for fattigdom, uddannelse, sundhed, ernæring og ligestilling mellem kønnene – også kaldet ‘Folkets’ mål i 2030-dagsordenen. I starten af 2021 vil der udkomme nye publikationer med yderligere indsigt i indvirkningen af COVID-19 på andre dimensioner af 2030-dagsordenen , såsom velstand, fred og planeten.

Læs undersøgelsen og se visualiseringerne her: https://sdgintegration.undp.org/accelerating-development-progressduring-covid-19

Mediekontakt
Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org / +45 5183 6228

Original artikel her. 

2020-12-15T14:46:48+00:00