Børn udgør halvdelen af verdens fattige

New York 20. september 2018 – Halvdelen af ​​alle mennesker, der lever i fattigdom, er under 18 år, viser skøn fra det globale multidimensionelle fattigdomsindeks (MPI) fra 2018, der i dag blev lanceret af FN’s Udviklingsprogram UNDP og Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).

De nye tal viser, at 662 millioner børn i 104 primært lav- og mellemindkomstlande betragtes som multidimensionelt fattige. I 35 lande er halvdelen af ​​alle børn i landet fattige.

MPI beregner fattigdom udfra mere end blot indkomst for at forstå, hvordan folk oplever fattigdom på flere måder. MPI identificerer, hvordan mennesker lades i stikken på tværs af tre hoveddimensioner: sundhed, uddannelse og levestandard, med mangel på adgang til rent vand, sanitet, tilstrækkelig ernæring eller grundskoleuddannelse. De, der lider afsavn i mindst en tredjedel af MPIens komponenter, defineres som multidimensionelt fattige. Tallene fra 2018 dækker næsten tre fjerdedele af verdens befolkning.

Der er lovende tegn på, at fattigdom kan overvindes

De seneste tal maler et skarpt billede af, hvor mange  mennesker, der stadig lades i stikken af udviklingen. Dog viser tallene samtidigt, at der kan opnås hurtige fremskridt med den rigtige tilgang.

Ca. 1,3 mia. mennesker lever i multidimensionel fattigdom, hvilket er næsten en fjerdedel af befolkningen i de 104 lande, hvor 2018 MPI beregnes. Af disse 1,3 mia., menes næsten halvdelen – 46 procent – at leve i ekstrem fattigdom og lide afsavn i mindst halvdelen af ​​de dimensioner, MPIet indeholder.

Selvom der ligger et stort arbejde forude, er der lovende tegn på, at fattigdom kan – og bliver – overvundet. I Indien, det første land, der har målt fremskridt over tid, er 271 millioner mennesker løftet ud af fattigdom mellem 2005/06 og 2015/16. Fattigdomsraten er næsten halveret og faldt over en tiårig perioden fra 55 til 28 procent.

 “Selv om fattigdomsniveauet – især hos børn – er svimlende højt, så er der fremskridt at spore, som viser, at fattigdom kan overvindes. Alene i Indien er 271 millioner mennesker løftet ud af flerdimensionel fattigdom på bare ti år,” sagde Achim Steiner, UNDP’s chef. “Det multidimensionelle fattigdomsindeks giver os en vigtig indsigt i, hvordan mennesker oplever fattigdom, og et nyt perspektiv på omfanget og karakteren af ​​den globale fattigdom, altimens det det minder os om, at udryddelse af fattigdom i alle dens former langt fra er umulig.”

Selvom lignende sammenligninger over tid endnu ikke er beregnet for andre lande, viser de seneste oplysninger fra UNDP’s Human Development Index (HDI) – udgivet den 14. september – betydelige udviklingsfremskridt i alle regioner, herunder mange afrikanske lande syd for Sahara. Mellem 2006 og 2017 steg forventede levealder over 7 år i Afrika syd for Sahara og med næsten 4 år i Sydasien og indskrivningsraten for grundskole er oppe på 100 procent. Disse fremskridt tegner godt ifht forbedringer i multidimensionel fattigdom.

 

83 procent af alle multidimensionelt fattige bor i Afrika syd for Sahara og Sydasien.

Multidimensionel fattigdom findes i alle udviklingsområder, men fattigdommen er særlig akut – og signifikant – i Afrika syd for Sahara og Sydasien.

For eksempel i Afrika syd for Sahara lever omkring 560 millioner mennesker (58 procent af befolkningen) i multidimensionel fattigdom, og 342 millioner (61 procent af dem, der lever i multidimensionel fattigdom) lever i ekstrem fattigdom. I Sydasien er 546 millioner mennesker (31 procent af befolkningen) multidimensionelt fattige, og 200 millioner af dem (37 procent) lever i ekstrem fattigdom.

Tallene for de øvrige regioner spænder fra 19 procent af befolkningen i Mellemøsten til to procent i lande omfattet af datasættet fra Europa og Centralasien. Inden for landene er der betydelige forskelle. 2018 MPIen er tilgængelig for 1.101 subnationale regioner, der viser variationer inden for landet i 87 lande.

De seneste data afslører også, at langt de fleste – 1,1 mia. – af de multidimensionale fattige bor i landdistrikter, hvor fattigdomsraterne er 36 gange højere end fattigdomsraterne i byområder.

 “Det multidimensionelle fattigdomsindeks er et stærkt værktøj til at undersøge den globale fattigdom og til at kommunikere nyttige fakta. Det giver os ikke alene mulighed for at forstå, hvordan lande klarer sig i kampen mod fattigdom, men det hjælper os til bedre at forstå, hvem de fattige er, hvor de befinder sig, og hvordan de oplever fattigdom”, sagde Sabina Alkire, direktør for OPHI.

Traditionelle beregninger på fattigdom – ofte antal af mennesker, der tjener mindre end 1,90 dollars om dagen – giver os kun et indblik i hvor lidt folk tjener, men ikke hvorvidt og hvordan de oplever fattigdom i deres dagligdag. MPI giver et komplementært billede af fattigdom og hvordan fattigdom påvirker mennesker verden over.

“Verdensmålene for bæredygtige udvikling opfordrer til at udrydde fattigdom i alle dets former alle steder i verden. Det multidimensionelle fattigdomsindeks hjælper os til at imødekomme dette løfte ved at bidrage med værdifuld information til alle, der søger at forstå hvordan fattigdom manifesterer sig et bestemt sted eller blandt en specifik gruppe mennesker. MPI hjælper dem, der arbejder på politikker for fattigdomsbekæmpelse nu og i fremtiden”, sagde Selim Jahan, direktør for UNDP’s Human Development Report Office.

MPIens kernedata har fokus på de fattige, og den delmængde, der er ekstremt fattige, men viser også tallene på de mennesker, der er meget tæt på at blive fattige. Disse mennesker, som ikke er helt multidimensionelt fattige, er ikke desto mindre yderst skrøbelige og kæmper for at holde sig over fattigdomsgrænsen.

Dataene viser, at i tillæg til de 1,3 mia., der klassificeres som fattige, er yderligere 879 mio. i risiko for at blive multidimensionel fattige, hvilket nemt kan ske i tilfælde af tilbageslag som følge af konflikt, sygdom, tørke, arbejdsløshed eller lignende.

Kilde: UNDP Danmark

2018-10-08T10:27:51+00:00