På KATAPULT kan du opleve nogle af Danmarks førende aktører inden for formidling demonstrere, hvordan de underviser i Verdensmålene til børn og unge gennem workshops af 30 minutters varighed.

Herunder kan du læse mere om de forskellige workshops.

Du kan deltage i op til tre workshops på KATAPULT. Tilmeld dig de workshops, du er interesseret i igennem eventbrite ved at klikke på ’tilmeld dig denne workshop’ under hver workshop. For workshops, der finder sted flere gange, vælger du den billet, der har den tidsangivelse, du ønsker at deltage i. Du vil få en e-mailbekræftelse fra eventbrite med angivelse af, hvilke workshops og billetter (og dermed hvilket tidspunkter) du har valgt at deltage i.

Workshops kan ligge fra kl. 10.30-11.05, 11.10-11.45 og 12.20-12.55. Der serveres frokost mellem kl. 11.45 og 12.20.

Samtidig med workshops vil der være en markedsplads, hvor du kan lære mere om, hvordan FN’s organisationer arbejder med verdensmålene rundt omkring i verden. Du kan godt deltage i færre end tre workshops og dermed have mere tid i markedspladsen.Tilmeldingen til KATAPULT og nedenstående workshops er lukket.


Experimentarium – www.experimentarium.dk

Læs mere om workshoppen

Oplev et par af aktiviteterne fra Experimentariums nye udstilling Klimatopia.

I Klimatopia undersøger gæsterne deres klimaaftryk og får en forståelse af, hvilken betydning de daglige valg har for fremtiden. Udstillingens budskab er, at alle kan være med til at gøre en forskel og bremse klimaforandringerne.

Klimatopia giver gæsterne konkret viden, der kan føre til ændret praksis og handling. Udstillingen viser, at den enkeltes indsats i den store sammenhæng er vigtig og giver samtidig en forståelse for naturvidenskabens og teknologiens rolle i forbindelse med løsningen af globale problemstillinger.

Alderstrin: UdskolingKloakLab – www.kloaklab.dk

Læs mere om workshoppen

Få et indblik i, hvordan KloakLab integrerer verdensmålene i undervisningen om rensning af spildevand.

Deltagerne skal afprøve forsøg der bruges i undervisningen, som fremhæver hvordan spildevandsrensning også handler om verdensmål.

Workshoppen vil give et indblik i hvordan KloakLab har udviklet et helt undervisningsforløb, hvor forberedelsesmateriale og et efter-/evalueringsmateriale, underbygger besøget med den fornødne forforståelse og afrunding. Forløbet er bygget op, så eleverne får gentagelser og forforståelse funderet i fællesfaglige fokusområder. Herved får eleverne mest muligt læring ud af besøget og kan nå et spadestik dybere i hvad spildevandsrensning også kan.

Alderstrin: Mellemtrin, udskolingLouisiana Museum of Modern Art – www.louisiana.dk

Læs mere om workshoppen

Vi undersøger, hvordan kunsten skærper vores sanser og potentielt kan bringe os på naturen med dens rigdom af former, farver, materialer, lyde, smage og dufte.  Kunsten kan give os mulighed for at tænke over, hvad natur er, hvad den betyder for os og hvordan vi  hører sammen med den. Når vi arbejder inspireret af kunstnernes processer, får vi samtidig visuelle redskaber til at vise det, vi opdager i naturen og dele det med andre.

Workshoppen er udviklet som en ud af en række workshops, Louisiana siden 2020 har lavet sammen med børnehavebørn og skolebørn fra 1., 3 og 5. klasse i et toårigt undervisningsprojekt støttet af Villum Fonden.

Alderstrin: Førskole, indskolingDet Danske Filminstitut og FILM-X – www.dfi.dk

Læs mere workshoppen

Hvad kan film lære os om verdensmålene?

Med aktuelle eksempler præsenterer værterne, hvordan film og filmproduktion kan sætte refleksioner i gang om verdensmålene i forhold til krig, konflikt og elevernes egen hverdag. 

Workshoppen er inspireret af konkrete cases fra grundskolen, hvor oplægsholderne har fulgt og observeret en klasse, der arbejdede med verdensmål og film.

Workshoppen fokuserer på temaer som børns rettigheder, klima og aktivisme og tager bl.a. udgangspunkt i undervisningsmaterialet ’Krig, konflikt og kammerater’, der er udviklet af Filmcentralen og FILM-X i samarbejde med UNICEF.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling


Verdensmålene på spil

FN-forbundet – www.fnforbundet.dk

Læs mere om workshoppen

Til denne workshop vil vi give en introduktion til spillet Verdensmål på Spil. Spillet kan spilles i både udskolingen og i gymnasiet.

Vi fortæller også om, hvordan man kan introducere til verdensmålene i undervisningssammenhæng og efterfølgende debattere de dilemmaer, der knytter sig til de forskellige verdensmål.

Det er frivillige fra FN-forbundets Skoletjeneste i København, der vil facilitere workshoppen.

Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelse, andet&LEARNING – www.andlearning.com og www.aktionsverdensmaal.net

Læs mere om workshoppen


Workshoppen vil med afsæt i erfaringerne fra Aktion Verdensmål zoome ind på, hvordan elever, lærere og ledere gennem deres kreative og handlingsrettede arbejde med verdensmålene kan bidrage til at udvikle en bæredygtig skole, hvor alle lærer, trives og oplever mening.

På workshoppen vil vi se på, hvordan vi kan arbejde systemisk med bæredygtighed, så også det pædagogiske arbejde bliver bæredygtigt og udvikling af underviserkompetencer forankres i skolens daglige praksis.

Vi vil løfte lidt af sløret for et nyt forberedelsesredskab (under udvikling), der vil gøre det enklere for undervisere at kombinere såkaldte ’didaktiske byggeklodser’ til engagerende læringsforløb, der tager afsæt i virkeligheden i og udenfor skolen.

For mere info om Aktion Verdensmål se: https://aktionverdensmaal.net

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelse


Zoologisk Have København – www.zoo.dk

Læs mere omworkshoppen

Her vil du prøve aktiviteter for de yngste klasser i ZOO. Ved at lave købskæder, fødenet og så nye planter, finder vi sammen ud af, at alle 17 mål er forbundet, og at dyrene i naturen er afhængige af, at vi arbejder sammen for at nå målene.

I ZOO underviser vi årligt omkring 40.000 elever. Vi har i de seneste år tilbudt flere og flere forskellige forløb til alle klasser i grundskolen med fokus på FN’s verdensmål.

Dette skyldes dels en stigende efterspørgsel hos lærerne, men FN’s verdensmål er også blevet et vigtigt pejlemærke i ZOO. Her kan børn og voksne nemlig møde dyr, der er direkte truet af menneskers adfærd eller efterspørgsel efter bestemte produkter.

At arbejde med FN’s verdensmål i ZOO bliver derfor meget konkret for eleverne, især når alle forløb afslutter med et handleperspektiv, så de selv kan gå hjem og gøre en indsats for at hjælpe dyr, og i samme omgang hjælpe med at nå de 17 verdensmål.

Alderstrin: Indskoling, Mellemtrin


ENERGI & VAND – www.energiogvand.dk

Læs mere om workshoppen

Hvordan kan du stille de rigtige spørgsmål og træffe vigtige beslutninger, hvis du ikke har den rette baggrundsviden omkring generelle tendenser og størrelsesordener på problemer her i verden?

Igennem workshoppen udfordrer vi dit verdensbillede og visualiserer nogle af klimaudfordringens problemstillinger og løsningsmuligheder gennem modeller og aktive øvelser. ENERGI & VANDs Factful Folkeskole-forløb styrker lærernes og elevernes faglige, analytiske og kritiske kompetencer gennem arbejdet med matematik og data-literacy, herunder størrelsesordener og factfulness.

Factful Folkeskole giver lærere og elever redskaber til at forstå og handle på FN’s verdensmål 13.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling, andet


NEXT Københavns Mediegymnasium – www.nextkbh.dk

Læs mere om workshoppen

Eleverne fra NEXT Københavns Mediegymnasium vil i denne workshop præsentere de læringsbrætspil, som de har udviklet til brug i undervisningen for folkeskolens udskoling om FN’s 17 Verdensmål.

Derudover vil skolens verdensmålskoordinator præsentere tankerne bag projektet, som har en todimensionel vinkel på arbejdet med Verdensmålene i undervisningen – en med fokus på folkeskolens udskoling, der spiller de færdigudviklede spil, og en anden med fokus på læringen om Verdensmålene for de gymnasieelever, som har udviklede spillene.

Projekt er et eksempel på, hvordan undervisning i Verdensmålene kan gøres konkret og interessant hjemme fra klasselokalet. Kom forbi workshoppen, prøv vores brætspil og høre mere projektet og dets didaktiske baggrund.

Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelse


SCIENCE Skoletjeneste, Københavns Universitet – www.maetiplanter.ku.dk

Læs mere om workshoppen

Hvordan spiser vi os oftere mætte i velsmagende mad fra planteproteiner? Og hvordan forædler vi planter, så vi kan dyrke dem på vores egne breddegrader?

Dette oplæg dykker ned i forskningen i den grønne omstilling af fødevareproduktionen, og giver dig og dine elever mulighed for at undersøge problemstillinger omkring ny mad og afgrøder.

Du får indsigt i, hvordan du kan bruge hele eller dele af materialet til at understøtte arbejde med fællesfaglige projekter inden for produktion, forædling, innovation og bæredygtighed, og et fysisk kit med i hånden.

Alderstrin: Udskoling


Verdensmålshuset GenIN – www.genin.dk

Læs mere om workshoppen

På denne workshop  lærer du, hvordan du kan lave nye ideer, som kan løse nogle af de udfordringer verden står overfor. Du kommer til at lære 6 konkrete ideudviklingsværtøjer at kende, og bruge disse til at finde nye ideer og løsninger på nogle af verdens udfordringer.

Du kommer til at prøve kræfter med en spændende verdensmålsrelateret udfordring fra en stor organisation.

Værtøjerne du kommer til at lære at kende og bruge, hedder henholdsvis Kæden, Byggeklodserne, Det magiske viskelæder, Masken, Tidsmaskinen og Forvandlingskuglen. Værtøjerne har alle et enkelt billedmæssigt udtryk, og et enkelt udgangspunkt, så de kan forstås og huskes af alle, uanset alder og interesse. Brugen af dem kan tilpasses til både små og store, uddannelser, virksomheder og organisationer. 

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelse


Milton Around The World – www.miltonatw.dk

Læs mere om workshoppen

Hvordan sikrer vi den bedste indlæring, når vi underviser indskolingen i verdensmålene?
På Milton verdensmåls-workshop arbejder vi med verdensmålene i indskolingshøjde på en måde, der inspirerer indskolingseleverne og sætter dem i stand til at handle på verdensmålene.

I Miltons undervisningsunivers skal vi møde Milton og hans venner, der på en tryg og håbefuld måde forklarer de enkelte verdensmål. Vi skal med Milton ud på en magisk rejse, hvor han besøger faktiske, etablerede initiativer, hvor udviklingen går i en positiv retning.

Milton er den fulde verdensmålspakke serveret på et sølvfad!
Denne påstand skal vi udforske sammen ved at arbejde med de digitale opgavesæt, der følger med til hver verdensmålsbog. Opgaverne kan både være inspiration til undervisningen og danne rammen for et helt undervisningsforløb.

Alderstrin: Indskoling


Den Blå Planet – wwww.denblaaplanet.dk

Læs mere om workshoppen

I denne workshop stiller vi skarpt på FN’s verdensmål 14, Livet i havet. Vi zoomer ind på de små individer, som danner verdenshavenes smukkeste skulpturer – koralrevene. 

De fleste har hørt om at verdens koralrev er truet på grund af klimaforandringer, men hvad er en koral egentlig og hvorfor er det så vigtigt at passe på dem? Disse spørgsmål tager vi fat på til workshoppen, når vi dykker ned i korallernes forunderlige verden og sætter fokus på, hvad koraller er, hvordan de er opbygget samt koralrev som økosystemer. Der bliver mulighed for at få våde fingre og komme helt tæt på en nær slægtning til korallerne.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling


Folkekirkens Nødhjælp – www.nødhjælp.dk/tagdel

Læs mere om denne workshop

Gennem leg, historier, dilemmaer og melorme lærer 10.000 unge hvert år unge om nødhjælp og næstekærlighed på Folkekirkens Nødhjælps årlige #TagDel-Karavane. Karavanen giver også danske unge muligheden for at handle og gøre en forskel i den verden, som vi alle er en del af.

På workshoppen skal vi lege, lytte og dele erfaringer med at engagere børn og unge i en international kontekst.

Alderstrin: Mellemtrin


Energimuseet – www.energimuseet.dk

Læs mere om denne workshop

Hvilke løsninger har danske elever på fremtidens grønne bæredygtige samfund?

Med ”Vores Smarte Hverdag” sætter Energimuseet og Lommefilm fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed i elevernes hverdag med udgangspunkt i FN´s Verdensmål 12

Efter en kort introduktion til kampagnen, ”Vores Smarte Hverdag”, skal I udfordres til på holdninger og handlinger med ”Spillet om Klima”.

Med spillet om Klima kan I på en overskuelig og let forståelig måde skabe et billede af, hvordan jeres hverdag påvirker klimaet. Samtidig giver spillet mulighed for diskussion om værdier, forbrugsvaner, luksus og nødvendigheder, mens vi kaster et blik ind i fremtiden og hvordan hverdagen måske kan se ud i 2030.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelse


The Animation Workshop, VIA University College – www.animationworkshop.via.dk

Læs mere om workshoppen

Aktiviteten er en animationsworkshop hvor deltagerne vil få indsigt hvordan man kan bruge animationsmediet til at lade børn få ind sigt i FN verdensmål og udtrykke sig omkring dem, når de selv producerer en animeret film på deres mobil telefoner ved hjælp af en gratis app.

Animationerne kan nemt deles på børn og unges populære platforme.

Alderstrin: Mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelse


Friluftsrådet, Grøn Skole-programmet – www.groenskole.dk

Læs mere om workshoppen

Vi demonstrerer WOOP jagt om Verdensmålene.

Der vil være mulighed for at vælge hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling


For at tilmelde dig workshops skal du være registreret som deltager ved konferencen, KATAPULT.

Tilmeldingen er lukket. Venteliste-forespørgsler kan rettes til young@uncity.dkFN Byens skoletjeneste, YOUNG
www.un.dk/skoler
young@uncity.dk

FN Byen / UN City
Marmorvej 51
2100 København Ø

Scroll til toppen