På KATAPULT kan du opleve nogle af Danmarks førende aktører inden for formidling demonstrere, hvordan de underviser i Verdensmålene til børn og unge gennem workshops af 30 eller 60 minutters varighed. Det er gratis at deltage i konferencen, men du skal tilmelde dig her.

De forskellige workshops vil blive skemalagt hen over sommeren, men kommer til at ligge i tidsrummet 10.50-13.35. Der severes frokost fra kl. 11.55-12.30.


Krig i børnehøjde

Røde Kors – www.rodekors.dk/skole

Læs mere om workshoppen

Røde Kors skal hjælpe stater der har underskrevet Geneve-konventionerne med at oplyse om krigens regler, herunder børn. Hør, hvordan Røde Kors anvender oplevelser, kunst og kunstneriske metoder og strategier fra kreative erhverv til dette formidlingsarbejde. Der vil være forskellige øvelser undervejs. 

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: Mellemtrin, udskolingDyr, mennesker og ansvarligt forbrug

Københavns Zoos skoletjeneste – www.zoo.dk

Læs mere om workshoppen

Et udpluk af aktiviteter vi laver med elever fra udskoling og gymnasier, som har til formål at gøre dem bevidste om, hvordan de kan ændre deres eget forbrug til gavn for miljøet.

Varighed: 30 minutter
Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelserLæringsbrætspil om Verdensmålene

Københavns Mediegymnasium NEXT – www.nextkbh.dk

Læs mere om workshoppen

Denne workshop handler om at få et indblik i, hvordan brætspil kan udgøre en alternativ måde at opnå læring. Brætspillet er udviklet af 5 elever på Københavns Mediegymnasium. De har taget udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og skabt et læringsbrætspil for udskolingen i Folkeskolen, men spillet er også udfordrende og lærerigt for andre aldersgrupper.

Til workshoppen får I lov til at prøve spillet, og eleverne vil være der til at hjælpe jer med at forstå reglerne og formålet med spillet.

Det er et sjovt spil, så I kan godt glæde jer.

Varighed: Workshoppen kan tilgås løbende i loungeområdet
Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelserVerdensmål i gymnasiefagene

Fonden for Entreprenørskab – www.ffefonden.dk

Læs mere workshoppen

I denne workshop præsenteres Fonden for Entreprenørskab tilbud, undervisningsmaterialer og forløb målrettet gymnasiefagene.

På workshoppen går vi dybden med forløbet Global Goals Programme, der er udviklet i samarbejde med Røde Kors, og som er målrettet STX, og hvor eleverne arbejder aktivt med verdensmål, faglighed og handlekraft.

I workshoppen afprøves øvelser fra Global Goals Programme-materialet på egen hånd. 

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: Ungdomsuddannelser


Mod Bæredygtighed med Science Fiction 

Københavns Universitet – www.ind.ku.dk

Læs mere om workshoppen

Bæredygtighed kan være udfordrende at indbygge i undervisningen. Dels er koblingen mellem de enkelte bæredygtighedsmål svær at håndtere for underviserne (Middelboe 2021), dels stiller undervisningens strukturer sig i vejen for de tværfaglige perspektiver, der er nødvendige for at arbejde med bæredygtighed (Weirsøe, 2021).

Denne workshop vil præsentere science fiction som et element der kan indbygges i undervisningen for at iscenesætte bæredygtighedsproblemer på konkrete og håndgribelige måder.

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelse


Ansvarligt forbrug og produktion for ungdomsuddannelserne

YOUNG, FN Byens Skoletjeneste – www.un.dk/skoler

Læs mere om workshoppen

I denne workshop kan du opleve et besøg hos YOUNG, FN Byens skoletjeneste. Vi gennemgår et alsidigt undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne baseret på Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, hvor eleverne skal udforske globale produktionsmetoder og deres forbindelse til globale udfordringer.

Vi gennemgår også idéer til at undervise om Verdensmålene, og inviterer til sidst i workshoppen til en refleksionssession, hvor vi udveksler tanker og erfaringer indenfor aktiv undervisning i netop Verdensmålene.

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: Ungdomsuddannelser


Rejs ud og mærk verden(smålene)

GLOBUS – www.globuspuljen.dk

Læs mere om workshoppen

Hvordan kan uddannelsesinstitutioner bruge praktik og cirkulære projekter i udviklingslande til at skabe engagement om verdensmålene?

GLOBUS-puljen retter sig mod danskere under uddannelse og støtter faglige forløb og cirkulære projekter. Det kan fx være lærlinge, der er i praktik i et udviklingsland eller kvalitetsudstyr til sundhedssektoren.

Formålet er at engagere danskere under uddannelse i verdensmålene. På workshoppen møder du nogle af dem, der har lavet spændende projekter. Du får også information om GLOBUS – og kan prøve ideer af, hvis du har lyst til at søge puljen.

Varighed: 30 minutter
Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser


En Verden til Fælles

Friluftsrådet – www.friluftsraadet.dk

Læs mere om workshoppen

Bliv introduceret til Friluftsrådets arbejde med Eco-schools og uddannelse for bæredygtig udvikling i Tanzania. Samarbejdet danner rammen for Friluftsrådets undervisningsmateriale om FN’s verdensmål, En Verden til Fælles.

En Verden til Fælles giver eleverne en forståelse af klimaforandringers konsekvenser for børn og unges liv og fremtid, og arbejdet med forløbet bidrager til at styrke elevernes demokratiske medborgerskab og handlekompetence på klimaområdet.

Undervisningsmaterialet er målrettet udskolingselever i fagene dansk, historie, samfundsfag, engelsk og naturfag. Til workshoppen får du en indflyvning til materialet som helhed, og herefter dykker vi ned i materialet til naturfagene. På workshoppen ser du en film fra naturfagsmaterialet, der handler om adgang til drikkevand og bæredygtigt landbrug, Herefter får du lov til at prøve kræfter med en af de praktiske øvelser fra materialet, der danner ramme for elevernes videre diskussion og refleksion.

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: UdskolingMoesgaards UNESCO-samlinger, verden i en kasse

Moesgaard Museum – www.unesco.moesgaardmuseum.dk/

Læs mere om workshoppen

Moesgaards UNESCO-samlinger er en unik måde at invitere dele af verden ind i klasselokalet på. Med udgangspunkt i aktuelle problemstillinger (deriblandt FNs Verdensmål), lukker hver kasse op for undervisningsmateriale der samler eleverne, og giver indblik i helt andre måder at leve på og omstændighederne for de liv.

Vi vil samme afprøve opgaver, der har til formål at sætte gang i debat og refleksion fra første kig i kassen.

Varighed: 30 minutter
Alderstrin: Indskoling, mellemtrin, udskoling, ungdomsuddannelse


I klimaforskernes fodspor

DMI og poco piu – www.ikff.dk

Læs mere om workshoppen

I denne workshop vil du blive præsenteret for det digitale undervisningsmateriale ikff.dk. Sitet giver elever mulighed for at arbejde undersøgelsesbaseret med at forstå klimaforandringerne i Arktis.

Materialet bygger på databaseret materiale fra polarportal.dk, som drives i et samarbejde mellem DMI, GEUS og DTU Space.

Workshoppen består af en kort præsentation af ikff.dk samt muligheden for selv at afprøve en af sitets opgaver.

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelser


Victoria & Verdensmålene – Kreativ leg og læring

Victoria og Verdensmålene – www.victoriaogverdensmaalene.dk

Læs mere om workshoppen

Tag med den handlekraftige Victoria ud i verden og lær om hvert af de 17 vigtige mål.

I undervisningsuniverset finder i bøgerne, samt en række kreative opgaver, lege spil og aktiviteter, både digitale og analoge.

Varighed: 30 minutter
Alderstrin: Mellemtrin


ReePark: Verdens Vilde Dyr

Ree Park – www.reepark.dk

Læs mere om workshoppen

En interaktiv zoologisk oplevelse med fokus på bevarelsen af verdens vilde dyr.

Varighed: 30 minutter
Alderstrin: Indskoling, mellemtrin


Verdenshavet i os

Jacinta Madsen – www.gutkind.dk/forfatter/jacinta-madsen

Læs mere om workshoppen

I denne workshop er der brug for alle kroppe, alle hænder og alles fantasi, når vi sammen laver et stort maleri af verdenshavet i os.

Vi laver et stort og farverigt kunstværk i en samskabende proces, hvor vi bruger kroppen, fantasien og hinanden. Vi starter med at tegne hinandens kroppe op på kryds og tværs, så det danner en kæmpemæssig krops-automat-tegning på lærredet. Nu skal vi bruge fantasien, for gemt i vores forbundne kropsaftegninger skvulper verdenshavet og dets mangfoldige liv. Vi går på opdagelse efter havdyr – og hvad der ellers er i havet (plastik, affald, fabeldyr) – og tegner og farvelægger dem. Til sidst farvelægger vi selve havet i en mosaik af blå nuancer. Resultatet er et kæmpe værk, hvor alle deltageres kroppe er afbilledet og er blevet til en del af noget nyt og større, nemlig det verdenshav, som alt liv oprindeligt kommer fra.

Varighed: 60 minutter
Alderstrin: Førskole, indskoling, mellemtrin, andet


GLIMT og DOCS fra verden

Verdens Bedste Nyheder/Verdenstimen – www.verdenstimen.dk

Læs mere om workshoppen

GLIMT og DOCS fra verden er et nyt undervisningsmateriale, der giver Danida-film nyt liv.

GLIMT fra verden og DOCS fra verden bygger på filmmateriale fra Danidastøttede produktioner af dokumentarfilm og Verdensbilledlegatfilm fra 2002-2019. I workshoppen vises eksempler på det gamle guld, og det nye elev- og lærermateriale foldes ud. Materialet er målrettet udskoling og ungdomsuddannelser.

Undervisningsmaterialet skal lade eleverne møde verden og forholde sig til styrker, potentialer og udfordringer i de problemstillinger de møder. Med udgangspunkt i Verdensmålene danner filmene rammen om elevernes arbejde. Det er ligeledes en ambition, at filmene bidrager som originale kilder, der giver ny viden og et nuanceret blik på verdens vækst- og udviklingslande – langt væk fra de stereotyper, vi alt for ofte konfronteres med.

Varighed: 30 minutter
Alderstrin: Udskoling, ungdomsuddannelserScroll to Top
Scroll til toppen