BESØG FN BYEN

FN Byens skoletjeneste, YOUNG, inviterer indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på besøg i FN Byen, hvor vi gennem aktiviteter og lege skaber verdensborgere med indsigt i FN’s Verdensmål.

Hvert besøg tager udgangspunkt i et selvvalgt tema, som danner rammen for besøget. Fælles for alle temaerne er, at dine elever vil få en introduktion til FN Byen og FN’s arbejde.

Et besøg hos i FN Byen varer to timer og er altid gratis. Læs mere om de forskellige temaer nedenfor.

Alle Verdensmål


Læs mere

Kom og lær om alle FN’s 17 verdensmål. Gennem diskussioner og opgaver opnår eleverne viden om alle verdensmålene, hvor de er kommet fra, hvordan de hænger sammen og hvorfor de er vigtige og relevante – selv for os i Danmark.  

Eleverne vil gennem undervisningen få viden om FN organisationernes arbejde, og hvem der laver hvad i bygningen. For alle alderstrin gælder det, at undervisningen vil inkludere aktiviteter, der giver forståelse for problematikker rundt omkring i verden og viden om, hvad FN gør.

Mindre ulighed


Læs mere

Mindre ulighed er et stort tema, der ligger til grund for mange af verdensmålene og vi vil derfor arbejde med mange af de problemstillinger, som verdensmålene præsenterer. 

Temaet om mindre ulighed vil gennem forskellige aktiviteter og oplæg introducere eleverne for diverse problemstillinger knyttet til økonomisk ulighed. Eleverne vil få indblik i både problemstillingerne i verdensmålene samt, hvordan FN fungerer i praksis. 

Klima


Læs mere

Global opvarmning er et emne, som ofte diskuteres i medierne, men hvad er det egentlig og hvad gør vi ved det? Overordnet for alle besøg er, at eleverne vil blive klogere på, hvad klimaet er for noget og hvordan FN arbejder med spørgsmålet om klima.  

Med udgangspunkt i elevernes viden, vil vi gennem gruppearbejde, lege eller øvelser dykke dybere ned i, hvad den globale opvarmning betyder rundt omkring i verden, og dermed bygge bro mellem, hvad der sker i elevernes egen hverdag og hvad der sker ude i verden.

Livet i havet


Læs mere

I temaet om livet i havet vil dine elever bliver klogere på havets betydning for vores samfund. Vi vil berøre emner om trusler mod Verdensmål 14, såsom havforurening og -forsuring samt overfiskeri.

Gennem aktiviteter eller lege vil eleverne få en bedre forståelse for deres egen rolle i arbejdet for vores have. Således bliver eleverne både klogere på Verdensmålet set globalt og set fra Danmarks kyster og farvande.

Livet på land


Læs mere

Temaet om livet på land handler om biodiversitet. På verdensplan er over 31.000 arter udryddelsestruede, og COVID-19 har med tydelighed vist os vigtigheden af, at vilde dyr og økosystemer får lov til at være i fred.

Med et tema om livet i land vil dine elever blive klogere på vigtigheden af biodiversitet og vores egen indflydelse på den – både langt væk fra os, ude i verden, og den lige uden for vores dør.

Sikkerhed og fred


Læs mere

Dette tema arbejder med emner som konflikt og fred, og kommer ind på udfordringer som flugt og migration. I temaet om sikkerhed og fred skal eleverne blandt andet løse en konflikt, de vil få indsigt i kompleksiteten i konfliktløsning på globalt plan samt hvordan FN arbejder med det. 

Temaet vil også give eleverne forståelse for nutidens flygtningestrømme, hvad forskellen er på at være flygtning og migrant, og bagvedliggende grunde til at forlade sit hjemland. 

Praktiske oplysninger 

Målgruppe:  

 • 4.-9. klasse. 

Tidspunkt og varighed:  

 • Forløbet varer 2 timer, og starter enten kl 10.00 eller kl 13.00. Se ledige tider i vores bookingsystem. 
 • Bemærk at det desværre ikke er muligt at nyde frokost herude, men at der er indlagt 10 minutters pause til formiddagssnack. 

Forberedelse:  

 • Eleverne forventes ikke at have viden om FN eller Verdensmålene på forhånd.
 • Har man tidligere arbejdet med verdensmålene anbefaler vi at vælge et andet tema end introduktion til Verdensmålene.

Sikkerhed 

 • Forud for jeres besøg skal I sende en liste med navne på alle deltagere. 
 • Alle gæster skal igennem et sikkerhedstjek lignende det man kender fra lufthavne. 
 • Alle elever fra 6. klasse og opefter bedes medbringe sundhedskort til fremvisning i sikkerhedstjekket. 
 • 5. klasse og yngre er fritaget fra at vise identifikation. 
 • Alle voksne bedes medbringe gyldigt billed-ID til fremvisnings i sikkerhedstjekket. 

Andet 

 • Kontakt os gerne, hvis din klasse eller elever har særlige behov, så vil vi forsøge at imødekomme jeres ønsker.
 • FN Byen er handicapvenlig og det er muligt at komme ind og rundt i bygningen i en kørestol.
 • Med mindre andet er aftalt tager vi kun imod én klasse pr. besøg med min. 15 elever og max 30 elever.
YOUNG
FN Byen
Marmorvej 51
2100 Copenhagen
E-mail: young@uncity.dk
Scroll til toppen