BESØG FN BYEN

FN Byens skoletjeneste, YOUNG, inviterer indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på besøg i FN Byen, hvor vi gennem aktiviteter og lege skaber verdensborgere med indsigt i FN’s Verdensmål.

Hvert besøg tager udgangspunkt i et selvvalgt tema, som danner rammen for besøget. Fælles for alle temaerne er, at dine elever vil få en introduktion til FN Byen og FN’s arbejde.

Et besøg hos i FN Byen varer to timer og er altid gratis. Læs mere om de forskellige temaer nedenfor.

Alle Verdensmål


Læs mere
På dette besøg får I en introduktion til alle FN’s 17 verdensmål. Gennem diskussioner og opgaver opnår eleverne viden om alle verdensmålene, hvor de er kommet fra, hvordan de hænger sammen og hvorfor de er vigtige og relevante – selv for os i Danmark. 

Eleverne vil gennem undervisningen få viden om FN organisationernes arbejde, og hvem der laver hvad i bygningen. For alle alderstrin gælder det, at undervisningen vil inkludere aktiviteter, der givet forståelse for problematikker rundt omkring i verden og viden om, hvad FN gør. 

Klik her for at se kompetenceområder og fælles mål.

Klima


Læs mere
Global opvarmning er et emne, som ofte diskuteres i medierne, men hvad er det egentlig og hvad gør vi ved det? Overordnet for alle besøg er, at eleverne vil blive klogere på, hvad klimaet er for noget og hvordan FN arbejder med spørgsmålet om klima.

Med udgangspunkt i elevernes viden, vil vi gennem (fx) gruppearbejde, lege eller øvelser dykke dybere ned i, hvad den globale opvarmning betyder rundt omkring i verden, og dermed bygge bro mellem, hvad der sker i elevernes egen hverdag og hvad der sker andre steder i verden.

Klik her for at se kompetenceområder og fælles mål.

Afskaf fattigdom


Læs mere
Fattigdom er et emne, der vedrører mange af verdensmålene på forskellige måder. Vi vil i dette tema arbejde med fattigdom i verden, og give eleverne forståelse for, hvad det kan betyde både for børn, men også for voksne.  

Temaet vil blive gennemgået med både lege og fortællinger, som giver eleverne et indblik i, hvordan fattigdom kan sætte begrænsninger og hvordan dette kan få indflydelse på ens opvækst og voksenliv.  

Kompetenceområder og fælles mål er på vej.

Stop sult


Læs mere
Det er ikke alle børn, der går i seng med mætte maver. I temaet om sult får eleverne viden om og forståelse for, hvad sult er, hvorfor nogle sulter og hvordan det påvirker deres sundhed. 

Temaet er lavet særligt til indskolingen, og elevernes viden vil opbygges gennem fortællinger og lege, der bruger forskellige sanser og tager udgangspunkt i deres egen aldersgruppe.  

Klik her for at se kompetenceområder og fælles mål.

Praktiske oplysninger 

Målgruppe:  

 • 1.-3. klasse 

Tidspunkt og varighed:  

 • Forløbet varer 2 timer, og starter enten kl 10.00 eller kl. 13.00. Se ledige tider i vores bookingsystem. 
 • Bemærk at det desværre ikke er muligt at nyde frokost herude, men at der er indlagt 10 minutters pause til formiddagssnack. 

Forberedelse:  

 • Temaet om verdensmålene er en introduktion til alle FN’s verdensmål,  og eleverne forventes derfor ikke at have viden om verdensmålene. 
 • Har man tidligere arbejdet med verdensmålene anbefaler vi at vælge et af vores andre temaer, da disse går mere i dybden. 

Sikkerhed 

 • Forud for jeres besøg skal I sende en liste med navne på alle deltagere. 
 • Alle gæster skal igennem et sikkerhedstjek lignende det man kender fra lufthavne. 
 • Alle elever fra 6. klasse og opefter bedes medbringe sundhedskort til fremvisning i sikkerhedstjekket. 
 • 5. klasse og yngre er fritaget fra at vise identifikation. 
 • Alle voksne bedes medbringe gyldigt billed-ID til fremvisnings i sikkerhedstjekket. 

Andet 

 • Kontakt os gerne, hvis din klasse eller elever har særlige behov, så vil vi forsøge at imødekomme jeres ønsker.
 • FN Byen er handicapvenlig og det er muligt at komme ind og rundt i bygningen i en kørestol.
 • Med mindre andet er aftalt tager vi kun imod én klasse pr. besøg med min. 15 elever og max 30 elever.
YOUNG
UN City, Marmorvej 51, 2100 Copenhagen
E-mail: young@uncity.dk
Scroll til toppen