SDG Focal Points 2019-04-01T11:54:36+00:00

SDG Focal Points

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

IOM – Den Internationale Migrationsorganisation

FN’s verdensmål anerkender, at migration er en drivkraft for bæredygtig udvikling, men også en kompleks realitet, der påvirker lande, lokalsamfund og individer. Mange verdensmål kan kun opfyldes, hvis migrationen forvaltes ordentligt og migranter får styrke og støtte til at bidrage.

Selvom migration er centralt i delmål 10.7 om at facilitere ”velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration,” er migration relevant for alle verdensmålene og mange af delmålene.

IOM arbejder globalt og bredt med migration og støtter derfor opfyldelsen af flere verdensmål. IOM bekæmper menneskehandel og beskytter sårbare migranter (verdensmål 5, 8 og 16), fremmer anstændige job og arbejdsmigranters rettigheder (mål 8), migrantbørns uddannelse (mål 4), styrker modstandskraften mod klimahændelser (mål 13), o.m.a.

IOM Danmark støtter kampen mod menneskehandel og har siden 2008 hjulpet næsten 150 ofre for menneskehandel med bæredygtig hjemrejse og reintegration fra Danmark. IOM og dets partnere giver hvert år beskyttelse og direkte hjælp til tusindvis af menneskehandelsofre på verdensplan.

Jacob Jørgensen
Programme and Liaison Officer

Tlf: +45 4533 5390
Mobil: +45 2979 5258
Email: jjorgensen@iom.int

UNDP – FN’s Udviklingsprogram

UN Environment

UNFPA – FN’s Befolkningsfond

UNFPA, FN’s organisation for seksuel og reproduktiv sundhed, arbejder for en verden hvor:

Enhver graviditet er ønsket;

UNFPA er verdens største indkøber af prævention for offentlige midler og opfylder dermed kvinders og mænds menneskeret til selv at bestemme om og hvornår, de ønsker at få børn.

Enhver fødsel er sikker;

UNFPA uddanner jordemødre og styrker sundhedssystemer for at sikre kvinders adgang til graviditetsundersøgelser, til kvalificeret fødselshjælp og til akut hjælp som kejsersnit, blodtransfusion eller livsnødvendig medicin, hvis komplikationer skulle opstå.

Enhver ung får mulighed for at udnytte sit fulde potentiale;

UNFPA støtter alderssvarende seksualundervisning, unge-venlige sundhedsydelser samt afskaffelsen af skadelige traditioner som børneægteskab og pigeomskæring.

“Lad piger være piger”. “Bøger før babier”. Unge deler budskaber mod teenagegraviditet gennem poesi, essays, sange og drama. UNFPA arbejder på at forebygge børneægteskab og tidlig graviditet. At gøre piger i stand til at færdiggøre deres skolegang er nøglen til at løfte familier og lokalsamfund ud af fattigdom.

Mette Strandlod
External Relations Associate

Tel: +45 4533 7298
Email: strandlod@unfpa.org

UNHCR – FN’s Flygtningeorganisation

Et fokus på de udfordringer, der opstår, når mennesker bliver tvunget på flugt, er afgørende for at leve op til forpligtelserne i FNs Verdensmål om ikke at efterlade nogen, ”Leave no one behind”. Flygtninge og internt fordrevne er i høj grad nogle af de mest udsatte mennesker i verden, i og med de har mistet deres hjemlands beskyttelse. SDG’erne og indikatorerne er i høj grad relevante for at måle flygtninges velbefindende og integration i de samfund, der huser dem, samt at danne afsæt for strategier til at tackle en række sociale behov såsom uddannelse, sundhed, social beskyttelse og jobmuligheder. UNHCR’s arbejde og aktiviterer relaterer sig til adskillige verdensmål, eksempelvis ved at dække grundlæggende behov og forbedre levevilkår (SDG 2, 3, 6 og 11), ved at fremme adgang til jobmuligheder og økonomisk selvstændighed (SDG 4,7 og 8) samt ved at sikre civile, politiske og juridiske rettigheder for alle mennesker under vores mandat (SDG 1 og 16).

SDG4 – Kvalitetsuddannelse

4 millioner flygtningebørn går ikke i skole. UNHCR arbejder for at sikre, at alle flygtningebørn og -unge bliver inkluderet i nationale skolesystemer og får adgang til kvalitetsuddannelse.

SDG16 – Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

UNHCR arbejder med stater for at sikre, at børn har adgang til en enkel og hurtig fødselsregistrering og modtager fødselsattester. UNHCR yder ligeledes juridisk støtte til at hjælpe flygtninge og asylansøgere med at indhente dokumentation.

Andrea Pellandra
Information Management Officer

pellandr@unhcr.org

UNICEF – United Nations Children’s Fund

Sunde, trygge, selvstændige og veluddannede børn og unge er nøglen til en fredelig, velstående og bæredygtig verden.

De 17 verdensmål er en historisk mulighed for at forbedre børn og unges rettigheder og trivsel, og samtidig sikre en sund og bæredygtig klode for fremtidige generationer.

UNICEF’s Verdenslager i København, indkøber nødhjælp og livsvigtige forsyninger, der er med til at sikre børn og unges sundhed, uddannelse og beskyttelse. Sammen med regeringer, virksomheder og andre partnere fornyer og fremmer vi bæredygtig adgang til varer og tjenester, som gør det muligt for børn at nyde deres rettigheder. UNICEF har et af de største indkøbskontorer i FN systemet og køber årligt ind for 3,46 milliarder USD.

Tæt på en tredjedel af dødsfald blandt børn under fem år kan forebygges med vacciner. UNICEF arbejder sammen med vores partnere for at sikre, at flest mulige børn er beskyttet af vacciner. Mellem 2014 og 2017 blev 176 millioner børn vaccineret mod mæslinger.

Anne Boher
Communication Specialist, Strategy, Change & Communication Center

Tlf.: +45 4533 5773,
Mobil:  +45 3078 7649,
E-mail:  aboher@unicef.org

UNIDO – FN’s Organisation for Industriel Udvikling

UNOPS – FN’s kontor for projektledelse

UNOPS fokuserer på implementering og er dedikeret FN’s værdier. Vi støtter vores partneres indsats inden for fred og sikkerhed, humanitære og udviklingsorienterede løsninger på nogle af verdens største udfordringer.

UNOPS arbejder mod en bedre og mere bæredygtig fremtid. Vi hjælper vores partnere med at maksimere deres projekters økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed, og vi støtter dem i deres bestræbelser på at nå FN’s 17 verdensmål.

I en verden af præget af humanitære​​ udfordringer mere end nogensinde før, er vi stærkt engagerede i at styrke kvinder og piger i vores samfund. Ligestilling mellem kønnene er således øverst på både vores dagsorden og på 2030 Agendaen.

Sammen med DFID leverer vi ren energi til sundhedscentre, huse, skoler og virksomheder i mere end 50 landsbyer i Sierra Leone. Som led i at mobilisere den private sektor til at investere til fordel for de 17 verdensmål, har UNOPS også indgået et partnerskab med televirksomheden Ooredoo, hvor vi sammen bygger 21 sundhedscentre i Sierre Leone for at nedbringe mødre- og børnedødeligheden i landdistrikterne.

Nicola Valenti
UNOPS Communications Group

Email: NicolaV@unops.org
Phone: +45 4533 7668

UN Women – FN’s enhed for ligestilling og forbedring af kvinders forhold

Gennem et tredelt mandalt arbejder UN Women for ligestilling mellem kønnene (Verdensmål 5) i omkring 100 lande. Det normative mandat leder UN Womens arbejde med medlemslandene mod fuldbyrdelsen af Verdensmål 5. UN Women arbejder samtidigt med formuleringer af love, politikker og programmer i samarbejde med regeringer og civilsamfund for at sikre implementeringen af standarder for ligestilling. Det koordinerende mandat sikrer, at hele UN Womens organisation arbejder mod Verdensmål 5. Det operationelle mandat yder teknisk og finansiel støtte til katalytisk engagement på landeniveau gennem fælles initiativer for at nå nationale ligestillingsprioriteter. I tråd med Agenda 2030 søger UN Women at sikre, at ingen bliver efterladt, og opfordrer mænd og drenge til at engagere sig i ligestilling mellem kønnene.

UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson visits traditional chiefs and girls in school in Malawi to raise awareness about child marriage. UN Women advocates for the adoption and implementation of laws and policies that prohibit and prevent child marriage and empowers girls to know their rights.

WFP – FN’s Fødevareprogram

FN’s World Food Programme (WFP) arbejder for en verden uden sult (SDG 2).

WFP hjælper over 91 millioner mennesker i over 80 lande hvert år og er dermed verdens ledende humanitære organisation med fokus på udryddelse af global sult. WFP leverer fødevarehjælp under katastrofer og arbejder med lokalsamfund for at forbedre adgang til ernæring og opbygge modstandskraft.

Mens det internationale samfund har forpligtet sig til at udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedre ernæring inden 2030, har et ud af ni mennesker verden over stadig ikke nok at spise.

WFP’s indsatser fokuserer på katastrofehjælp, genopbygning, udviklingsbistand og særlige operationer. To tredjedele af WFP’s arbejde er i konfliktramte lande, hvor mennesker har tre gange større sandsynlighed for at blive underernærede end de, der bor i lande uden konflikt.

Hver dag arbejder WFP og partnere på at bringe os tættere på en verden uden sult. Med vores humanitære fødevareassistance, giver WFP nærende mad til dem, der har akut behov. Imens tager WFP’s komplementære programmer fat på de grundlæggende årsager til sult, og opbygger modstandsdygtige samfund, så de samme liv ikke skal reddes år efter år.

Jonathan Eng
Communications Officer

Mobile: +46 722010046
Email: jonathan.eng@wfp.org

WHO – Verdenssundhedsorganisationen