• Første komité: Nedrustning og international sikkerhed
  • Anden komité: Økonomiske og finansielle spørgsmål
  • Tredje komité: Sociale, menneskelige og kulturelle spørgsmål
  • Fjerde komité: Spørgsmål om særlige politiske sager og afkolonisering
  • Femte komité: Spørgsmål om administrative sager og budget
  • Sjette komité: Juridiske spørgsmål

FNs Hovedorganer