UNEP 2017-03-17T11:40:25+00:00
  • Klimaændringer
  • Katastrofer og konflikter
  • Håndtering af økosystemer
  • Miljørigtig ledelse
  • Skadelige stoffer
  • Ressourceeffektivitet

UNEP har også seks regionale kontorer og forskellige samarbejdscentre, hvoraf UNEP Risø Centret er baseret i Danmark.

UNEP i Danmark

I Danmark er UNEP repræsenteret ved to videnscentre – UNEP Risø Centret i Roskilde og UNEP-DHI Centret i Hørsholm. UNEP Risø Centret  (URC) er et UNEP ekspertisecenter for energi, klima og bæredygtig udvikling. URC er en international videns- og rådgivning institution med mere end 40 medarbejdere og aktiviteter i 60 udviklingslande. Det overordnede mål for URC er at fremme indarbejdelse af miljø- og udviklingsaspekter i energi, klima, transport politik og planlægning i udviklingslande. URC yder primært støtte til UNEP vedrørende klima, energi og andre aktiviteter. UNEP Risø Centret (URC) er placeret på Danmarks Tekniske Universitet i Roskilde. Det blev etableret i 1990 af UNEP, Danida og Risø.

UNEP-DHI Centret er et UNEP ekspertisecenter dedikeret til at forbedre forvaltning, udvikling og anvendelse af ferskvandsressourcer fra det lokale til det globale niveau. Centret er placeret hos DHI, en uafhængig, international rådgivnings- og forskningsbaseret not-for-profit virksomhed med mere end 1000 ansatte, med kontorer i 26 lande og med mere end 30 års erfaring i forvaltning af vandressourcer.

Center for Klimateknologi

FN’s Organisation for Industriel Udvikling (UNIDO) og FN’s Miljøprogram (UNEP) er fælles om at være vært for og lede Center for Klimateknologi (CTCN). CTCN’s er den operative del af FN’s Klimakonventions (UNFCCC) teknologimekanisme, og dets mission er at stimulere teknologi-samarbejde og at forbedre udvikling og deling af teknologi til udviklingslande i overensstemmelse med landendes evner og prioriteter. CTCN assisterer udviklingslande med at bygge eller styrke deres kapacitet til at forberede og implementere teknologiprojekter, der strækker sig over hele teknologidelingsspekteret.

Læs mere om UNEP DTU Partnership her.