UNDP 2017-03-09T12:06:09+00:00
  • Demokratisk regeringsførelse
  • Fattigdomsbekæmpelse
  • Kriseforebyggelse og genopbygning
  • Sundhed og HIV/AIDS
  • Forbedring af kvinders vilkår

UNDP i København

UNDP har flere hovedkontorsfunktioner samlet i København herunder: Staff Administrative Services (SAS), som servicerer UNDP og ni andre FN-organisationer med personalerekuttering og -administration på globalt plan, Office of Information Systems and Technology (OIST), der rådgiver UNDP’s landekontorer om information- og kommunikationsteknologi, Procurement Support Office (PSO), der leverer indkøbsløsninger samt træning og rådgivning i forhold til indkøbsprocesser til UNDP’s kontorer på verdensplan. UNDP fungerer desuden som vært for UN Common Services, der servicerer FN Byen og personalet.

 

UNDP’s Nordiske Repræsentationskontor (NRO) er også placeret i København. Kontoret har til opgave at udbrede kendskabet i alle de nordiske lande til UNDP’s mandat, og organisationens arbejde og resultater for at fremme bæredygtig menneskelig udvikling. NRO fungerer som forbindelseskontor mellem hovedkontoret i New York og de nordiske donorregeringer og som kommunikationskontor, der søger at nå ud til den brede offentlighed gennem mediedækning, offentlige arrangementer, præsentationer, studieture og samarbejde med udviklingsaktører i de nordiske lande, bl.a. civilsamfund- og uddannelsesinstitutioner, tænketanke og den private sektor. Tilsammen har UNDP ca. 180 ansatte i København, som derved udgør det næststørste UNDP-kontor uden for hovedkontoret i New York.

Læs mere om UNDP her.